Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, valdība lēmusi turpināt epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskajā transportā, kā arī noteica nosacījumus starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem un ceļošanai pēc 9.jūnija, beidzoties valstī pasludinātajai ārkārtējai situācijai.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” starptautiskie pasažieru pārvadājumi tiek veikti caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas nevar radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Par pašizolāciju…

Ja cilvēks ir ieradies kādā no Baltijas valstīm no valsts, kurā Covid-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir starp 15 un 25, šiem cilvēkiem tiek noteikta 14 dienu pašizolācija kopš iebraukšanas kādā no Baltijas valstīm. Savukārt ierodoties kādā no Baltijas valstīm no valsts, kur kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir zemāks par 15, nav ierobežojumu nav un cilvēks var brīvi pārvietoties pa Lietuvu, Latviju un Igauniju.

No 2020.gada 10.jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot kravu pārvadājumus.

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi netiek ierobežoti, ja tos veic ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu. Pasažieru pārvadājumu ierobežojums neattiecas uz privātajiem un biznesa lidojumiem, kuros pasažieru skaits ir ne vairāk par pieciem. Tāpat tiek atļauti neregulārie pasažieru pārvadājumi, ja tajos tiek pārvadāti tranzītpasažieri un tiek šķērsota Latvijas Republikas robeža.

Ja Latvijā ierodas persona, kura ieceļo no valsts, attiecībā uz kuru ir jāievēro īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tai ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šai personai, šķērsojot Latvijas valsts robežu, ir jāaizpilda apliecinājums, ka ievēros pašizolācijas nosacījumus, un jānorāda informācija par vietu, kur pašizolācijas nosacījumi tiks ievēroti.

Ja persona ierodas Latvijā darba pienākumu veikšanai (piemēram, kā transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs), persona paraksta apliecinājumu, ka ārpus darba pienākumu veikšanas ievēros pašizolācijas pasākumus (apliecinājuma forma tiek publicēta Satiksmes ministrijas un Valsts robežsardzes mājas lapās).

Izņēmums par 14 dienu pašizolācijas ievērošanu ir attiecināms uz tālbraucējam autovadītājam vai lidmašīnu apkalpi pēc atgriešanās no reisa ārvalstīs. Ārpus darba laika šīm personām ir jāievēro pašizolācija, taču viņas drīkst pārtraukt pašizolāciju un doties nākamajā reisā.

Mutes un deguna aizsegiem joprojām jābūt!

Ņemot vērā to, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī nav iespējams garantēt 2 metru distances ievērošanu un reizēs, kad transportlīdzeklī pasažieri atrodas tuvu viens otram, nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegu. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, prasība lietot mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā tiks pārskatīta.

MK noteikumi pamatojas uz 5.jūnijā Saeimā pieņemto Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, kas nosaka tiesisko pamatu minētajam regulējumam un atbalsta pasākumiem pēc koronavīrusa pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas beigām.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube