Politiskā partija PROGRESĪVIE ceļ trauksmi par Ministru kabineta virzītajiem likuma grozījumiem, kas mazinātu caurskatāmību valsts kapitālsabiedrībās un to nodarbināto amatpersonu ienākumos, un aicina valdību nepieņemt likuma grozījumus, kas veicinātu korupcijas riskus un apdraudētu sabiedrības demokrātisko iesaisti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.maija lēmumu, uz Saeimu tiek virzīti grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. MK ieteikumi paredz papildināt šī likuma 26. panta (2). daļu ar šādu redakciju: “(2) Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļu un padomes locekļu šā likuma 4. panta pirmās daļas 18., 19. un 19. punktā minētajās kapitālsabiedrībās valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamā daļā ietver informāciju par ienākumiem, kas gūti par valsts amatpersonas pienākumu izpildi institūcijās, kā arī informāciju par citiem amatiem, uzņēmuma līgumiem un pilnvarojuma līgumiem…”

PROGRESĪVIE norāda, ka šādas izmaiņas izslēgtu no kapitālsabiedrību amatpersonu deklarācijām sabiedrībai pieejamu informāciju par šo personu pārvaldītajiem, nomātajiem vai lietotajiem īpašumiem, viņu iespējamo komercdarbību, akcionāra statusu un piederošos finanšu instrumentus.

Politiskās partijas pārstāvji uzskata, ka šādi grozījumi nonāk pretrunā ar likuma mērķi “nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai.”

PROGRESĪVIE nosoda šo grozījumu virzīšanu Covid-19 krīzes un valstij nepieciešamās augstskolu reformas aizsegā. “Piedāvātie grozījumi balstās uz vājiem argumentiem – tiek minēts, ka līdzšinējā prasība amatpersonām publicēt savu mantisko stāvokli atbaida kvalificētus profesionāļus no privātā sektora un šie grozījumi nepieciešami ārvalstu profesionāļu piesaistei,” pauž partijas dalībnieki.

Vienlaikus sakot, ka bažas rada tas, ka sabiedrības līdzdalība šo likuma grozījumu apspriešanā līdz šim tikusi ierobežota tikai ar izglītības sektora ieinteresēto pušu dalību, lai gan tie ietekmē arī enerģētikas, tautsaimniecības, transporta un citus sektorus.

Mēs nedrīkstam pieļaut, ka augstkolu reforma kalpo par ieganstu, lai vājinātu Latvijas demokrātiskos principus un radītu papildu korupcijas draudus. Amatpersonu ienākumu caurskatāmība ir svarīgs elements cīņā pret korupciju, īpaši svarīgs situācijā, kur Latvija piedzīvo kritienu starptautiskajā pretkorupcijas indeksā 4. Caurskatāmība ir traucēklis un šķērslis siltiem krēsliem un savtīgām interesēm. Valdība nedrīkst pieļaut Rīgas satiksmes koruptīvo afēru atkārtošanos. Nav nekādu pierādījumu, ka godīgi, kvalificēti profesionāļi baidītos no atklātības. Modernai, konkurētspējīgai Latvijai ir jāpārņem Ziemeļvalstu finansiālās atklātības principi,” uzsver PROGRESĪVIE valdes locekle Dace Kavasa.

PROGRESĪVIE aicina Saeimu nepieņemt Ministru kabineta ierosinātos grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un veidot valsts komercsabiedrības pēc godīguma un caurskatāmības principiem.

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube