Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) konceptuāli atbalsta minimālās algas paaugstināšanu, taču norāda, ka, pārskatot minimālo algu, svarīgi ir nodrošināt lielākus ienākumus iedzīvotājiem ar zemām algām, vienlaikus nepaaugstinot darba devēju izmaksas.

Tāpat jānorāda, ka Labklājības ministrija publiskajai apspriešanai nodevusi ministru kabineta noteikumu projektu par minimālās algas izmaiņām Latvijā. LTRK savā atzinumā norāda, ka minimālās algas paaugstināšana jāskata kopsakarā ar neapliekamā minimuma celšanu un diferencētā neapliekamā minimuma atcelšanu.

Vienlaikus svarīgi šajā procesā ir vērtēt minimālās algas palielināšanu ar citām plānotajām iniciatīvām un to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi kopumā, jo jau šobrīd Latvijā ir lielākās darba spēka izmaksas starp Baltijas valstīm, kas ir ievērojams slogs vietējiem uzņēmumiem un būtiski ietekmē investīciju piesaisti, tā LTRK.

Ārkārtas situācijas laiks atkārtoti pierādīja, ka ir liela daļa sociāli neaizsargātu cilvēku, kas strādā dažādos nodokļu režīmos, tai skaitā vispārējā nodokļu režīmā, un kas nesasniedz nepieciešamo VSAOI apmēru pat no minimālās algas. Līdz ar to minimālās algas paaugstināšana noteikti jāvērtē kopā arī ar VSAOI minimālā objekta ieviešanu, taču arī šajā jautājumā ir būtiski vairāki aspekti.

LTRK Padomes locekle un Mazo un vidējo uzņēmumu padomes vadītāja Lienīte Skaraine uzsver, ka LTRK atbalsta iespēju ieviest valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas minimālā apmērā, taču personu sociālo apdrošināšanu nevar uzlikt par pienākumu darba devējam – piemaksa līdz iztrūkstošajam summas apmēram ir jāsedz konkrētajai personai.

“Lai VSAOI minimālā objekta ieviešana efektīvāk sasniegtu savu mērķi, svarīgi, lai personai, kura strādā vairākos nodokļu režīmos un/vai pie vairākiem darba devējiem, veiktās VSAOI summētos, tādējādi palielinot iespēju, ka persona sasniegtu minimālo VSAOI apmēru”, norāda L. Skaraine. LTRK ieskatā gadījumā, ja tiek palielināta minimālā alga un netiek ieviests minimālais VSAOI objekts, var būtiski mazināties uzrādīto darba stundu skaits, palielinot tādu cilvēku skaitu, kas nesasniedz VSAOI apmēru no minimālās algas.

LTRK pārstāvji lēš, ka esošā ekonomiskā situācija Latvijā un citviet pasaulē liecina, ka šis nav piemērots brīdis paaugstināt tā jau salīdzinoši augstās darba spēka izmaksas Latvijas uzņēmumiem, tāpēc ir jāatsāk diskusijas par konkurētspējīgu darbaspēka izmaksu un labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veicināšanu, kas ir īpaši būtiski valsts ekonomikai atgūstoties no pandēmijas radītās krīzes, lai pēckrīzes periodā attīstītos vietējais kapitāls un Latvija kļūtu pievilcīgāka investīciju piesaistei.

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube