Valdības pieņemtie noteikumi “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” nosaka, ka turpmāk valsts finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgajiem un bērniem, kuri atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, būs pieejams ne tikai institūcijā, bet arī dzīvesvietā, ziņo Labklājības ministrijā.

Rehabilitācija pieejama tiem, kuri ir atkarīgi ne tikai no apreibinošām vielām, piemēram, alkohola, narkotikām, bet arī no atkarību izraisošiem procesiem, piemēram, mobilā telefona, datorspēlēm, azartspēlēm. Tātad turpmāk valsts finansēti pakalpojumi nodrošināmi divos veidos – institūcijā un dzīvesvietā, bet atšķiras to apjoms: institūcijā pakalpojumu iespējams saņemt uz laiku līdz 12 mēnešiem, bet dzīvesvietā – līdz 6 mēnešiem.

Lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu, atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā institūcijā gan bērniem, gan pilngadīgām personām trīs dienu laikā pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra, ņemot vērā to, ka atkarīgie ir viegli ievainojami, iespaidojami un motivācija var ātri zust.

Pakalpojumu institūcijā 2020.gadā sniedz VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” Jelgavā , bet dzīvesvietā – bērniem nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” savā struktūrvienībā “Pusaudžu resursu centrs”).

Ministrijā atzīmē, ka pakalpojumu dzīvesvietā ir iespējams pieprasīt gan klātienē pie pakalpojumu sniedzēja, gan neklātienē: pa telefonu, e-pastā, izmantojot WhatsApp. Pamatā gan pakalpojums tiek sniegts klātienē, un tikai izņēmuma gadījumos arī neklātienē, piemēram, bērnam dodoties brīvdienās un par tālāku pakalpojuma saņemšanu tiešsaistē vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju vai ārkārtas situācijas laikā.

No apreibinošām vielām un procesiem atkarīgām personām, pakalpojumu sniedzēji nodrošina uz klientu orientētus, pierādījumos balstītus, vecumposma un vajadzību orientētus pakalpojumus, kuru ietvaros personām tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka, mentora, narkologa, psihiatra konsultācijas atkarībā personas vajadzībām.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube