Lai veicinātu racionālāku aptieku izvietojumu un cilvēkiem būtu pieejama kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe, tai skaitā mazāk apdzīvotās vietās, Veselības ministrija ir pārskatījusi šobrīd pastāvošos aptieku izvietojuma ģeogrāfiskos un demogrāfiskos kritērijus. Izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos* nodoti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Pēc Zāļu valsts aģentūras datiem, Latvijā 2019.gadā bija 766 aptiekas, bet efektīvas sistēmas nodrošināšanai būtu jābūt 480 aptiekām jeb par 37% mazāk salīdzinot ar šobrīd esošo aptieku skaitu. OECD dati rāda, ka farmaceitu skaits uz 100 000 iedzīvotāju atbilst vidējam OECD valstu rādītājam, kamēr aptieku skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir par 44% lielāks nekā vidēji OECD valstīs.

“Tas norāda uz to, ka Latvijā ir liels aptieku skaits ar mazāku farmaceitu skaitu un līdz ar to arī pieejamību aptiekās, radot risku kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem,” norāda ministrijā.

Vienlaikus teikts, ka turpinot attīstīties vertikālai un horizontālai integrācijai, t.i. pieaugot lieltirgotavām piederošo aptieku skaitam, vērojama atsevišķu tirgus dalībnieku dominēšana un ietekmes palielināšana. Aptieku skaits palielinās lieltirgotavu īpašumā esošo aptieku ķēdēs, individuālo aptieku vai mazāko aptieku tīklu skaitam samazinoties. Rezultātā aptieku konkurence samazinās, aptieku skaitam kopumā nemainoties, bet uz 100 000 iedzīvotāju katru gadu pat palielinoties (uz to savos ziņojumos norādījusi arī Konkurences padome.

Līdz ar to Veselības ministrijas mērķis, pārskatot aptieku izvietojuma kritērijus, ir:

· veicināt kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes pieejamību pēc iespējas plašākam iedzīvotāju skaitam;

· veicināt efektīvu aptieku darbību;

· nodrošināt vienmērīgu un racionālāku aptieku izvietojumu;

· mazināt risku, ka strādātgribošas individuālās aptiekas tiek iekļautas lielajos aptieku tīklos;

· novērst praksi, ka tirgus dalībnieki, veicot manipulatīvas darbības, iegūst priekšrocības, savu komercinterešu īstenošanai.

Jāatgādina, ka darbs pie aptieku kritēriju pārskatīšanas uzsākts pagājušajā gadā, kā rezultātā tapuši grozījumi MK noteikumos. Plānots, ka turpmāk, apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu, kas nepārsniedz 4000, efektīvas farmaceitiskās aprūpes un aptiekas darbības nodrošināšanai varēs izvietot vienu aptieku.

“Šobrīd esošā sistēma ļauj šādā vietā darboties divām aptiekām, kas praksē nav pierādījusi kā konkurenci veicinoša farmaceitiskās aprūpes kvalitāti sekmējoša sistēma. Sistēmas maiņa veicinātu jauno farmaceitu iespējas atvērt savu aptieku lauku reģionos un veicinātu lielāku tirgus dalībnieku skaitu un konkurenci, kas ir pacientu interesēs,” uzsver Veselības ministrijā.

Jāmin arīt tas, ka turpmāk, lai atvērtu vai izvietotu aptieku citā vietā, tā nedrīkstēs atrasties tuvāk par 500 metriem no jau esošas aptiekas. Tas ļaus nodrošināt to, ka aptiekas nekoncentrējas vienā vietā. Paredzēti gan izņēmumi, piemēram, priekšrocības būs individuālo farmaceitu piederošajām aptiekām – tām izvietojot aptieku citā vietā nebūs jāievēro 500 metru nosacījums. Tāpat iedzīvotāju ērtībai, lai būtu pieejama farmaceitiskā aprūpe, lielos tirdzniecības centros, būs iespēja aptieku atvērt arī tad, ja ārpus centra tuvāk par 500 metriem būs cita aptieka.

Noteikumus plānots mainīt arī attiecībā uz slimnīcu teritorijām – arī tajās drīkstēs atvērt aptieku, ja ārpus slimnīcas tuvāk par 500 metriem būs cita aptieka. Savukārt, lai palielinātu aptieku konkurenci, vienam aptieku īpašniekam slimnīcas teritorijā drīkstēs piederēt tikai viena aptieka.

Jānorāda, ka izmaiņas pēc to apstiprināšanas valdībā, neietekmēs jau atvērto aptieku atrašanās vietu.

*Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube