Papildināta

Mērķtiecīgai cīņai ar COVID-19 pandēmijas izplatību Latvijā valdība lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021.gada 11.janvārim un noteikt papildu drošības pasākumus, tostarp kultūrā. To mērķis – kopīgiem spēkiem radīt apstākļus, kuros vīrusa izplatība sabiedrībā nevar notikt.

Muzeji un bibliotēkas darbu varēs turpināt kā līdz šim, strikti ievērojot visus epidemioloģiskās prasības. Citas kultūrvietas, piemēram, kinoteātri un izstāžu zāles – līdz nākamā gada 11.janvārim apmeklētājiem būs slēgti.

Līdz 2021.gada 11.janvārim pārtraukta gadatirgu, tostarp Ziemassvētku tirdziņu darbība.

No 7.decembra klātienē mācību process notiek tikai 1.-4. klasei, nodrošinot 3 m² platību katram skolēnam, un no 4.janvāra gan skolotājiem, gan skolēniem nēsājot sejas maskas.

Profesionālās un augstākās izglītības apguve tiek organizēta attālināti; individuāli atļauts turpināt īstenot profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un ko nav iespējams veikt attālināti, augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi.

Līdz 11.janvārim saglabājas ierobežojums amatierkolektīvu darbībai klātienē – nodarbības grupām īstenojamas attālināti, bet klātienē – tikai individuāli (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).

Visos darba kolektīvos, tostarp kultūras jomā, darbavietās telpās, tajās atrodoties vairāk par 1 cilvēku, visiem jānēsā sejas maska (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot).

Ievērojot epidemioloģiskās prasības – 2 metru distanci u.c. organizatora noteiktās prasības – var organizēt sapulces, piketus un gājienus, tajos pulcējot ne vairāk kā 25 cilvēkus.

Kultūras jomas apgrozījums samazinājies līdz 95%

Kultūras nozare COVID-19 izraisītajā ārkārtējā situācijā skarta vistiešākajā veidā. Salīdzinot ar 2019.gadu, kultūras pasākumu organizēšanā iesaistīto Latvijas uzņēmumu saimnieciskās darbības vidējais apgrozījums ir samazinājusies līdz pat 95%, norāda Kultūras ministrija.

2020.gada 12.martā izsludinātās ārkārtējās situācijas rezultātā biļešu iepriekšpārdošana ir būtiski samazinājusies. Kopumā pasākumu pārdoto biļešu skaits kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir samazinājies vismaz piecas reizes, savukārt ienākumu apjoms – vēl vairāk, informē Kultūras ministrijas pārstāvji.

Statistika rāda, ka kopumā publisko pasākumu biļešu sektora apgrozījums gadā veido aptuveni 45 milj. euro, no kuriem normālu apstākļu situācijā novembra – decembra periods veido aptuveni 25-30% jeb līdz 15 milj. euro. Savukārt 2020.gadā šajā konkrētajā periodā biļešu apgrozījums nav sasniedzis pat 2 milj. euro slieksni jeb tikai 10% no iepriekšējo gadu novembra – decembra ieņēmumiem kaut pasākumu rīkotāji jau ir veikuši ieguldījumus pasākumu sagatavošanā, ņemot vērā iepriekšējo periodu un skatītāju pieprasījumus.

No pasākumiem vidēji tiek plānota peļņa no 20% līdz 5%, lai veicinātu attīstību un ražotu jaunus pakalpojumus jeb nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju.

Tiks saņemta kompensācija par atceltajiem pasākumiem ārkārtas stāvokļa laikā 

Ņemot vērā, ka pasākumu rīkotāji vidēji plāno katra pasākuma peļņu no 20% līdz 5%, kultūras pasākumu biļešu kompensācija plānota 80% apmērā no skatītājiem atmaksātās biļešu kopsummas (kas ir pasākumu rīkotāju tiešie un vienīgie ieņēmumi) un biļešu reversēšanas izmaksas. Kompensācija tiks izmaksāta pasākuma rīkotājam par atceltajiem pasākumiem Ministru kabineta (MK) izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim un turpmākajos periodos, par kuriem MK būs pieņēmis lēmumu par publisko pasākumu rīkošanas aizliegumu.

Būtiski atzīmēt, ka kompensācija tiks izmaksāta visiem publisko pasākumu rīkotājiem, kuri atcēluši pasākumus un atmaksājuši skatītājiem, neatkarīgi no pasākuma rīkotāja dibinātāja un juridiskā statusa. Pasākuma rīkotājs kompensācijas saņemšanai varēs pieteikties Valsts kultūrkapitāla fondā, kas administrēs šo atbalsta pasākumu.

Lai saņemtu atbalstu, atceltā pasākuma rīkotājam būs jāiesniedz darījumu apliecinoši dokumenti, kas pierāda naudas atmaksu skatītājiem – biļešu izplatītāja izsniegtā atskaite pasākuma rīkotājam par veikto biļešu reversu (kasē nodotajām vai automātiskajiem e-pirkumiem), papildus ņemot vērā biļešu reversēšanas komisijas izmaksas vai pasākuma rīkotāja bankas maksājuma uzdevums, kurā rīkotājs atmaksājis biļetes skatītājam, norādot maksājumā pasākuma nosaukumu, datumu un biļešu skaitu, papildus ņemot vērā bankas transakciju maksājumus par veiktajiem pārskatījumiem, ja biļetes tirgotas neizmantojot biļešu izplatīšanas tīklu starpniecību.

Apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi sastāda ap 1 083 481 eiro.

Ministrijā ziņo, ka atbalsts tiks sniegts 2021.gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas “Latvijas skolas soma” 2021.gada finansējuma, ņemot vērā ietaupītos resursus 2020.gadā.

Foto: Unplash.com/ canva editor

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube