Tieslietu ministrijas īstenotā pilotprojekta ietvaros iedzīvotāji aktīvi izmantojuši iespēju saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, kas bija pieejamas Rīgā un Daugavpilī no 12.oktobra līdz 4.decembrim. Rīgā piedāvāto iespēju saņemt bezmaksas jurista konsultāciju izmantoja 481 cilvēks, savukārt Daugavpilī – 129.

Tieslietu ministrs un advokāts Jānis Bordāns norāda: “Tieslietu ministrijas īstenotā pilotprojekta rezultāti būs pamats nopietnai diskusijai par nepieciešamību attīstīt valsts nodrošinātu sākotnējo juridisko palīdzību iedzīvotājiem. Pilotprojekta laikā iegūtie rezultāti parāda, ka juridiskās konsultācijas personām ir būtiskas, turklāt iespēju vērsties pie jurista personas izmanto arī pirms tam, kad juridiskā situācija ir sarežģījusies.”

Visaktīvāk bezmaksas juridisko konsultāciju saņemšanai vērsās personas vecuma grupā virs 60 gadiem – 39%, strādājošas personas – 35%, nestrādājošas personas – 20%.

Visbiežāk juridisko konsultāciju saņēmējiem bija jautājumi, kas dažādos veidos saistīti ar īpašumu – iegūšana, apsaimniekošana, kopīpašuma sadalīšana, iespējas īpašumu atsavināt, pārdodot vai dāvinot.

Tāpat arī liela interese iedzīvotājiem ir bijusi par mantojuma tiesībām, galvenokārt jautājot par juridiskajām iespējām atstāt sev piederošo īpašumu kādam mantojumā, ar dzīvesvietu saistītiem jautājumiem, kā arī par dažādiem ar ģimenes attiecībām saistītiem jautājumiem.

Bet atsevišķos gadījumos ministrijai nācies secināt, ka nopietnās nepatikšanās personas nokļuvušas savas neapdomības dēļ, piemēram, par noteiktu naudas summu aizdodot citai personai savu pasi vai nododot citas personas rīcībā pieeju savam bankas kontam un elektronisko parakstu.

Jāpiemin, ka bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgā un Daugavpilī tika nodrošinātas ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu, lai stiprinātu pieeju tiesiskumam, attīstot un uzlabojot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas.

Projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” īsteno Tieslietu ministrija kopā ar Tiesu administrāciju.

youtube icon
Abonēt youtube