Foto: Flickr.com

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aizvadītajā dienā, 6.janvārī, tikšanās laikā ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku pārrunāja atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai Covid-19 krīzes laikā. Tikšanās dalībnieki ir vienisprātis, ka jāstrādā pie valsts atbalsta iespēju turpināšanas un palielināšanas.

Jāpiemin, ka, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, tikšanās notika attālinātā režīmā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš informēja Latvijas Bankas prezidentu par valdības darbu, tostarp pie Covid-19 izplatības ierobežošanas un atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai.

Tā kā Covid-19 pandēmija nav mazinājusies un tās izplatība turpinās, K. Kariņš pauda apņēmību virzīt valdībā jautājumu par plašāku atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai krīzes laikā, tostarp jauna atbalsta instrumenta ieviešanu, ko piedāvājusi Ekonomikas ministrija, – nomas maksu subsīdiju uzņēmējiem.

Ministru prezidents tikšanās laikā atzīmēja, ka izeja no esošās krīzes ir vakcīnas, tādēļ vakcīnu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, tiklīdz tās kļūs pieejamas, ir visas valsts prioritāte.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks norādīja, ka valdība ir ņēmusi vērā pavasara pieredzi un otrā Covid-19 viļņa ietekmē pilnveidojusi atbalsta instrumentus, kas vērtējams pozitīvi. “Šis darbs jāturpina un atbalsta iespējas jāpilnveido tālāk atbilstoši situācijas izmaiņām, lai palīdzība sasniegtu ikvienu, kuram tas nepieciešams.”

M. Kazāks akcentēja, ka tās valstis, kurām izdosies sekmīgāk ierobežot Covid-19 izplatību, gūs priekšrocības arī tautsaimniecības izaugsmē. Līdz ar to svarīgi, lai pasākumi koronavīrusa ierobežošanai būtu sekmīgi un sabiedrība ieklausītos ekspertu padomos.

Vienlaikus Latvijas Bankas prezidents akcentēja Eiropas Atveseļošanās un noturības fonda sniegtās iespējas ekonomikas modernizācijā. Būtiski, lai Latvija veic pārdomātus priekšdarbus, gatavojot tautsaimniecībai un visai sabiedrībai nozīmīgus projektus Eiropas sniegto atbalsta iespēju sekmīgai izmantošanai.

youtube icon
Abonēt youtube