Foto: Pexels

Lai pēc iespējas īsākā laikā varētu nodrošināt maksimāli daudzu cilvēku vakcinēšanu, Latvijas lielās pilsētas ir gatavas iesaistīties vakcinācijas pret Covid-19 plāna īstenošanā. Tā vēstulē Veselības ministrijai uzsver Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), kas norāda arī uz virkni risināmu problēmu vakcinācijas procesa efektivitātes veicināšanā.

“Vakcinācija pret Covid-19 ir visas sabiedrības problēma, kura jārisina kopējiem spēkiem, sadarbojoties un atbalstot vienam otru. Pašvaldības jau šobrīd ir gatavas iesaistīties minētā procesa nodrošināšanā, sniedzot visu iespējamo saimniecisko un tehnisko atbalstu. Piemēram, vairākas pašvaldības ir izrādījušas gatavību nodrošināt telpas masveida vakcinācijas veikšanai sporta zālēs,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

LLPA uzskata, ka svarīgākā problēma ir cilvēkresursu pieejamība ģimenes ārstu praksēs un neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos.

Lai nodrošinātu ieplānoto vakcinēšanas apjomu, veselības aprūpes iestādēs un ģimenes ārstu praksēs būs nepieciešams rezerves medicīnas personāls. Tas radīs papildu izmaksas, tāpēc ir jāpaplašina un jāpārrēķina valsts ieviestie apmaksas tarifi vakcinācijas nodrošināšanai. Tāpat būs nepieciešams arī papildu aprīkojums un noteiktām prasībām atbilstošas telpas, kam arī ir nepieciešami līdzekļi. Ir nepieciešams valsts atbalsts.

LLPA uzver, ka dažas pašvaldības jau ir izrādījušas gatavību nodrošināt telpas masveida vakcinācijas veikšanai.

Kā otru būtiskāko problēmu pašvaldības saredz nepietiekoši precīzas, vienotas un skaidrojošas informācijas pieejamību informatīvajā telpā.

“Dezinformācijas izplatība par vakcināciju ir ļoti plaša, tāpēc pārraudzības institūcijām būtu vēlams vairāk kontrolēt dezinformāciju sabiedrībai pieejamajos informācijas avotos. Lielai sabiedrības daļai, tostarp vecākā gadagājuma cilvēkiem, pietrūkst informācijas par vakcinācijas nozīmi drukātā veidā (piemēram, brošūrās, bukletos), kas būtu brīvi pieejama aptiekās, pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs,” skaidro V. Valainis.

LLPA aicina organizēt pastāvīgu valdības un veselības aprūpes nozares vadošo ekspertu komunikāciju ar sabiedrību, lai izskaidrotu sabiedrībai vakcinācijas nepieciešamību un drošību. Arī pašvaldības ir gatavas sadarboties un iesaistīties sabiedrības informēšanā.

LLPA tāpat rosina vakcinācijas plānā paplašināt prioritāri vakcinējamās grupas, iekļaujot tajā plašāku sociālo pakalpojumu sniedzēju (darbinieku un klientu) grupu un pašvaldības policijas darbiniekus. Tāpat būtu nepieciešams vakcinēt arī avārijas un atkritumu šķirošanas un izvešanas dienestos strādājošos, lai sekmētu komunālo pakalpojumu drošu un nepārtrauktu sniegšanu.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001.gada 23.augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomiskajā, saimnieciskajā un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils un Valmiera.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube