Foto: Unplash.com

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi, kur Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta infrastruktūrā no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) paredzētas investīcijas 43 miljonu eiro apmērā.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstības ES fondu programmas ietvaros izsludināta projektu atlase, kur finansējums paredzēts trim veselības aprūpes iestādēm:

• Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcai pieejami 23,51 miljons eiro no ERAF, ko plānots investēt Latvijas Onkoloģijas centra infrastruktūrā;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 13,94 miljoni eiro no ERAF paredzēti operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparka atjaunošanai;

• Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra multifunkcionāla ambulatorā centra izveidē paredzēts ieguldīt 5,59 miljonus eiro no ERAF.


Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā skaidro, ka projektu iesniegumu sagatavošanai paredzēti divi mēneši – līdz š.g. 22.martam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023.gada beigām.

Saskaņā ar ES fondu programmas nosacījumiem ārstniecības iestādes projektu gaitā var veikt nepieciešamos būvdarbus, iegādāties un uzstādīt tehnoloģijas, kā arī īstenos citus infrastruktūras attīstības pasākumus, lai panāktu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu.

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru ietvaros.

youtube icon
Abonēt youtube