Foto: Unplash.com

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē, kas norisinājās trešdien, 3.februārī, deputāti atbalstīja lēmumu sešām spēļu zālēm atcelt iepriekš izdotās atļaujas azartspēļu organizēšanai.

Atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles atceltas Parādes ielā 5B, Rītupes ielā 45, Lutriņu ielā 1, Tallinas ielā 85, Miera ielā 111 un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 20A.

Pamatojums iepriekš minēto atļauju atcelšanai ir spēļu zāļu atrašanās vietu neatbilstība Rīgas teritorijas plānojumam.

Būves Parādes ielā 5B, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 20A un Rītupes ielā 45 atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, savukārt būve Lutriņu ielā 1 atrodas savrupmāju apbūves teritorijā. Tostarp zemes gabali un dzīvojamās mājas Tallinas ielā 85 un Miera ielā 111, kurās atvērtas spēļu zāles, atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā. Arī šie minētie zemes gabali un mājas atrodas “dzīvojamās apbūves teritorijā”, Rīta kafija noskaidroja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

“Balsojums pierāda to, ka komiteja ir vienota un darboties spējīga. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu sešām spēļu zālēm atcelt iepriekš izdotās atļaujas azartspēļu organizēšanai. Esmu gandarīta par rezultātu, ņemot vērā, ka azartspēļu nozares piedāvātie pakalpojumi ietver paaugstinātu risku indivīdam un sabiedrībai kopumā. Arī Satversmes tiesa ir atzinusi, ka spēļu zāļu pieejamība ir viens no azartspēļu atkarību veicinošiem faktoriem, kuru iespējams novērst ar ierobežojumiem,” uzsver Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola.

Izsniegtās atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās zaudēs spēku pēc pieciem gadiem, skaitot no attiecīgā Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš sēdē norādīja, ka plānots pārbaudīt arī citas spēļu zāļu atrašanās vietas, un, ja tās neatbildīs aktuālajam pilsētas plānojumam, tad tas var būt pamatu azartspēļu organizēšanas atļauju atcelšanai.

Jāpiemin, ka līdz šim pieņemti jau 43 domes lēmumi par spēļu zāļu slēgšanu.

Lēmumus par spēļu zāļu slēgšanu pieņems Rīgas dome.

youtube icon
Abonēt youtube