Foto: Pixabay.com

Laikā, kad aizvien pieaug vardarbība dažādos veidos, nevar aizmirst arī par cilvēku tirdzniecību, katram būtu jāiemācās atpazīt cilvēku tirdzniecības upuri, lai laikus varētu palīdzēt. Biedrība “Centrs MARTA” uzsver, ka vervētāji bieži cietušos jau ir iepazinuši iepriekš un izvēlas upurus no tiem reģioniem, kuros ir lielāks bezdarbs. Šajā slazdā mēdz iekļūt arī cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Biedrība “Centrs MARTA” nodrošina palīdzību vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jau 20 gadus. Speciālistu prakse liecina, ka mūsdienās cilvēki lielākoties tiek vervēti, izmantojot viņu ievainojamību, sarežģītu dzīves situāciju, un solot naudu vai kādus citus materiālus labumus.

Piemēram, cilvēks ir ilgstoši bez darba un piekrīt aizdomīgam darba piedāvājumam. Viņam nodrošina transportu uz ārzemēm vai citu pilsētu Latvijas robežās. Rezultātā var gadīties, ka cietušajam jāstrādā necilvēcīgos darba apstākļos, nauda no algas tiek ieturēta mistisku “parādu” segšanai, viņam ir ierobežota saskarsme ar tuviniekiem, un persona tiek iesaistīta prostitūcijā vai ir spiesta pārvadāt narkotikas.

Biedrības pieredze liecina, ka vīrieši visbiežāk tiek vervēti darba ekspluatācijai, bet sievietes un bērni – prostitūcijai un pornogrāfijas ražošanai.

Kad cietušajiem izdodas izkļūt no cilvēku tirdzniecības, viņi mēdz vainot sevi, un viņiem ir kauns par to kādam stāstīt vai vērsties pēc palīdzības, stāsta speciālisti.

Latvijā par cilvēku tirdzniecību tiek ierosinātas krimināllietas, un cietušajiem ir tiesības saņemt kompensāciju. Ir paredzēta arī speciāla valsts programma cietušo rehabilitācijai, kura ietver speciālistu konsultācijas, atbalstu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanā, juridisko palīdzību, kā arī, nepieciešamības gadījumā, drošu patvērumu un transporta izmaksu segšanu.

2019.gadā Latvijā tika identificēti 39 cilvēku tirdzniecībā cietušie, no kuriem viens bija nepilngadīgais. Speciālisti uzskata, ka

šis skaitlis neatspoguļo reālo situāciju, un lielākā daļa noziegumu paliek neatklāti.

Tāpēc ļoti svarīga loma cietušo atpazīšanā ir valsts un pašvaldību institūcijām, kuru redzeslokā ir potenciāli cilvēku tirdzniecības upuri. Tāpēc 2021.gadā ar Lielbritānijas vēstniecības finansiālo atbalstu biedrība “Centrs MARTA” organizē praktiskas apmācības sociālo dienestu, policijas, krīžu centru, bāriņtiesu, jauniešu centru un citu institūciju darbiniekiem par to, kā atpazīt cilvēku tirdzniecībā cietušos un novirzīt viņus pēc palīdzības.

Pirmie semināri jau notika 20.janvārī Rēzeknē un 28.janvārī Daugavpilī. Nākamie semināri notiks 11.februārī Valmieras, 18.februārī Bauskas un 03.martā Kuldīgas novadu speciālistiem.

Jāpiemin, ka vietu skaits gan ir ierobežots.

Ja jums ir aizdomas, ka jūs vai kāds no jūsu paziņu, draugu vai tuvinieku loka ir cietis no cilvēku tirdzniecības, konsultācijas un palīdzību varat saņemt biedrībā “Centrs MARTA”, sazinoties pa tel. 67378539 vai rakstot uz e-pastu centrs@marta.lv.

youtube icon
Abonēt youtube