Foto: Unplash.com

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku vai emocionālu kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī, tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītājs Raivo Vilcāns stāsta par to, ar kādu mērķi tiek organizēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

“Šīs dienas mērķis ir aktualizēt un iznest priekšplānā to, kas bieži paliek sabiedrības acīs nepamanīts un noklusēts. Vardarbība ģimenē, ekonomiskie noziegumi, diskriminācija, seksuāla uzmākšanās, kibernoziegumi, naida runa internetā – šie ir tikai daži noziegumu veidi ar kuriem ik dienas saskaras liela daļa sabiedrības.”

Mēs vēlamies uzrunāt ne vien pašus cietušos, bet arī tiesībsargājošās iestādes, nevalstiskās organizācijas un visu sabiedrību, atgādinot par pieejamajām atbalsta iespējām un to, cik svarīgi ir nepalikt vienaldzīgiem. Dažkārt tieši sabiedrības neiesaistīšanās un izlikšanās neredzam, kas notiek „aiz sienas” ļauj noziegumu veicējiem palikt nesodītiem.

Vienlaikus viņš norāda, ka vēl ir pie kā strādāt: “Ceru, ka ar laiku uzlabosies arī starpinstitucionālā sadarbība, jo katra iestāde un organizācija atsevišķi labi dara savu darbu, taču joprojām trūkst savstarpējas informācijas apmaiņas un sadarbības.”

Jāpiemin, ka šodien, 22.februārī, jau šobrīd, no pulksten 9.00 līdz 17.00 notris tiešsaistes seminārs, kura laikā uzstāsies pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Semināra laikā tiks aktualizēta tēma par cietušo tiesību aizstāvību un sociālo rehabilitāciju, runās arī par valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju lomai nozieguma seku novēršanā un prevencijā, kā arī tiks runāts par izplatītākajiem noziegumu veidiem.

Tiešsaistes semināram var sekot jau līdzi, nospiežot šeit.

Seminārs norisināsies līdz šīs dienas pulksten 17.00.

Uzmanība tiks pievērsta arī jaunākajām tendencēm noziedzībā, piemēram, vardarbībai internetā, kibernoziegumiem, vajāšanai, viltus sludinājumu izvietošanai. 

R. Vilcāns norāda arī uz to, ka nereti cilvēkiem ir bail vai ir kauns atzīt, ka viņi ir cietuši no nozieguma. Jo īpaši tas attiecas uz latentajiem noziegumiem, piemēram, uz vardarbību ģimenē.

Dažkārt pirms vēršanās atbildīgajās iestādēs cietušajam ir nepieciešams psiholoģisks un informatīvs atbalsts un iedrošinājums, tāpēc visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, ir ieviests bezmaksas tālrunis noziegumos cietušajiem – 116006.

Laikā no 12 līdz 22 tālruņa konsultanti uzklausīs, sniegs informāciju par tālākām palīdzības saņemšanas iespējām un Jūsu procesuālajām tiesībām, piemēram, kaitējuma atlīdzinājumu.

Uz tālruni var zvanīt arī tajās situācijās, ja esat nozieguma liecinieks vai vēlaties palīdzēt kādam citam, kurš kļuvis par nozieguma upuri. Kaut arī tālruņa konsultanti paši nesniedz juridisku palīdzību, viņi ir kā starpposms starp cietušajiem un dažādām institūcijām.

Kā rīkoties, ja rodas aizdomas par iespējamu noziegumu, piemēram, vardarbību kaimiņos?

R. Vilcāns aicina: “Nevajadzētu baidīties, bet gan saukt policiju. Šādu ziņojumu esamība nokļūst policijas datubāzē un būs svarīgs pierādījums cietušajam, aizstāvot savas tiesības. Protams, varam arī paši uzrunāt iespējamo cietušo un parādīt, ka mums rūp. Reizēm tas, kas cietušajam visvairāk ir vajadzīgs, ir cilvēks, kurš spēj vienkārši uzklausīt un bez nosodījuma pieņemt cietušo.”

Nobeigumā atbalsta tālruņa vadītājs teic: “Un tieši tāpat mums būtu jāziņo arī par cita veida noziegumiem, jo šodien tas notiek ar kādu mūsu līdzcilvēku, bet jau rīt var skart mūs pašus.”

youtube icon
Abonēt youtube