Foto: Flickr.com/Valsts kanceleja

Lai nodrošinātu vienotu un skaidru kārtību, organizējot iedzīvotāju vakcināciju, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir parakstījis rīkojumu, kas ir saistošs visām ārstniecības iestādēm, kas nodrošinās vakcināciju, informē Veselības ministrija (VM).

Veselības ministrijas izstrādātā kārtība nosaka pieraksta veidošanas nosacījumus grupu vakcinācijai un balstvakcinācijai (2.vakcīnas devas saņemšana) vakcinācijas iestādēs un ģimenes ārstu praksēs.

Kārtība paredz, ka ārstniecības iestādes nodrošinās iedzīvotāju potēšanu, kuri reģistrējušies manavakcina.lv un pa tālruni 8989, kā arī to iedzīvotāju vakcināciju, kuri individuāli pieteikušies ārstniecības iestādēs, tostarp ģimenes ārstu praksēs, kas nenodrošinās potēšanu. Šādos gadījumos ģimenes ārsts apkopos vakcinējamo sarakstu un nosūtīs to vakcinācijas iestādei, ar kuru praksei noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Veidojot pierakstu, ģimenes ārstiem iespēju robežās jāņem vērā potējamo vecums un veselības stāvoklis, priekšroku dodot vecāka gada gājuma iedzīvotājiem vai cilvēkiem ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no prioritāri potējamās grupas.

Tāpat noteikts, ka veidojot pierakstu vakcinācijai, prioritārā kārtā tiek nodrošināta vakcinācija iedzīvotājiem, kam ir paredzēta balstvakcinācija, vai kas atrodas augstākā prioritāri potējamāgrupā.

Vakcināciju pacientiem, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tostarp augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms vai ķīmijterapijas laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē), ārstniecības iestādē veiks saskaņā ar ārsta nosūtījumu.

Lai novērstu pošu devu zudumus, paredzēts, ka vakcinācijas iestāde veido vakcinējamo rezerves sarakstus no aktuālās prioritāri vakcinējamās vai nākamās prioritāri potējamās sabiedrības grupas. Tas ļaus operatīvi nodrošināt vakcinējamo aizvietošanu gadījumā, kad kāds nav ieradies.

Ja vakcinācijas dienas beigās potēšanas iestādē tomēr veidojas neizlietoto vakcīnu devu uzkrājums, ko nav iespējams saglabāt uz nākamo dienu, ir pieļaujams potēt cilvēkus arī ārpus noteiktās prioritāri vakcinējamās grupas. Vienlaikus nosakot, ka cilvēku skaits nedrīkst būt lielāks kā flakonā ietilpstošo devu skaits un šāda potēšana ir jādokumentē un jāpamato.

Tāpat jādokumentē un jāpamato arī norakstītās devas, ko nav izdevies izvakcinēt līdz dienas beigām.

Gadījumos, ja kādā administratīvajā teritorijā vakcinācijas procesa norisi kavēs nepietiekama uz vietas pieejamo potēšanā iesaistīto ārstniecības iestāžu kapacitāte, plānots organizēt izbraukuma vakcinācija.

Tāpat saskaņā ar noteikumiem vakcinācijas pakalpojums ārstniecības iestādēs būs pieejams arī svētku dienās un brīvdienās, ja iestādei ir pietiekams vakcīnu devu skaits. Šis nosacījums neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm, kas šajā laikā vakcināciju nenodrošinās.

Vakcinācijas iestādēm noteikts nodrošināt informāciju par pieteikšanās iespējām un kārtību konkrētā vakcinācijas iestādē, aktuālākajām prioritārajām sabiedrības grupām, kuru potēšana konkrētajā iestādē ir uzsākta, publicējot to iestādes mājaslapā.

Gadījumos, ja ārstniecības iestādei mazināsies vakcinējamo skaits un nebūs iespējams nodrošināt pilnu potēšanas kapacitāti, vakcinējamo plūsma tiks pārvirzīta no citām iestādēm vai arī tiks lemts par nepieciešamību uzsākt jaunu prioritāri vakcinējamo grupu vakcināciju.

youtube icon
Abonēt youtube