Foto: Unplash.com

Ministru kabinets (MK) pieņēmis grozījumus noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam Veselības inspekcijai, veicot to personu uzraudzību, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, ir tiesības iesaistīt Valsts policiju un pašvaldības policiju.

Ja šajā uzraudzībā nepieciešams iesaistīt Valsts policiju un pašvaldības policiju, tad iekšlietu dienestiem un pašvaldības policijai, izmantojot covidpass.lv, turpmāk būs pieejama Veselības inspekcijas informācija par personām, kurām jāievēro izolācija vai mājas karantīna. Izmantojot covidpass.lv, būs pieejamas ziņas par personu, personas kontaktinformāciju un datumu, līdz kuram ir jānodrošina izolācijas vai mājas karantīnas uzraudzība.

Tāpat personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā uzturējušās valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste, turpmāk noteikts pienākums uzrādīt apliecinājumu (piemēram, maksājuma dokumentu par testa veikšanu, veiktā testa rezultātu) par Covid-19 testa, kas veicams, iebraucot Latvijas Republikā, nodošanu, ja to pieprasīs Valsts policija, Valsts robežsardze vai pašvaldības policija.

Valsts robežsardze varēs labot attiecīgās ziņas (piemēram, persona atsakās veikt testu, līdz ar to ir būtiski informācijas sistēmā norādīt, ka personai pašizolācija ir jāpavada kādā no tūristu mītnēm).

Savukārt Veselības inspekcijai būs iespēja precizēt datumu, līdz kuram ir nodrošināma pienākuma ievērot izolāciju vai mājas karantīnu uzraudzība. Tāda nepieciešamība var rasties, piemēram, ja persona ievietota ārstniecības iestādē, persona pārtrauc izolāciju vai mājas karantīnu, lai dotos uz savu mītnes valsti, mājas karantīna tiek pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku, ir saņemts negatīvs testa rezultāts.

Minētie grozījumi precizē jau iepriekš pieņemto regulējumu, skaidrāk nosakot personu pienākumu pildīt kompetento iestāžu prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

youtube icon
Abonēt youtube