Foto: Unplash.com

Vairāk kā 100 Nevalstiskās organizācijas (NVO) ir parakstījušas vēstuli Tieslietu ministram Jānim Bordānam, kurā pausti iebildumi pret steigā virzītajiem grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz kā atbildību pastiprinošo apstākli noteikt “sociālo naidu”, saistot to ar seksuālo orientāciju, kas paver iespējas plaši interpretēt nodarījumus, vadoties no ideoloģiskas pārliecības.

“Uzskatām, ka no sākotnēji labā nodoma, kas paredzēja aizstāvēt cilvēkus pret cieņu aizskarošiem komentāriem vai uzvedības, “naida runas” koncepts  tiek pārvērsts par manipulācijas un cenzūras ieroci lielākoties radikāli galēji liberāli noskaņoto cilvēku rokās. Nav pieļaujams, ka Krimināllikumā tiek iestrādātas normas, pamatotas ideoloģiskos apsvērumos,” pauž “Latvijas vīru biedrības” vadītājs Andars Ignacs.

Tieslietu ministram J. Bordānam nosūtītajā vēstulē uzsvērts, ka līdzšinējā citu valstu pieredze pierāda, ka manipulācijas ar plaši interpretējamo “naida runas” jēdzienu vērstas galvenokārt uz to, lai ierobežotu cilvēka vārda un rīcības brīvību, kas ir viena no demokrātisku valstu pamatvērtībām – plašāk šeit.

Vēstules autori pamatoti norāda uz bīstamību, kuru rada vēlme no Krimināllikuma 150.panta izņemt nosacījumu par būtiska kaitējuma nodarīšanu. Kā norāda juridisko zinātņu eksperti, šobrīd, lai varētu notiesāt cilvēku pēc Krimināllikuma 150. panta, apsūdzībai ir jāpierāda, ka inkriminētie vārdi vai raksti ir nodarījuši būtisku kaitējumu (protams, vai tas ir “būtisks”, ir jāizvērtē tiesai), savukārt pēc grozījumu spēkā stāšanās šādas prasības vairs nebūs. Tātad notiesāt cilvēku par “nepareiza” viedokļa paušanu būs daudz vieglāk.

“Ir acīmredzami, ka, virzot grozījumus Krimināllikumā, daži politiskie spēki pilnīgi nepamatoti un pretēji izmeklēšanas rezultātiem izmanto Tukuma traģēdiju savu reitingu celšanai, nedomājot par sabiedrības kopējo labumu. Piedāvātie likuma grozījumi neradīs lielāku iecietību un cieņu vienai sabiedrības grupai pret otru, bet gan radīs pretēju efektu – rosinās neiecietību, konfrontāciju, vārda un domas brīvības ierobežošanu, vienas sabiedrības grupas izcelšanu pār citām,” pauž biedrības “Asociācija ģimene” valdes priekšsēdētaja Ilona Bremze, “uzskatām, ka ir nepieļaujami izmantot bojā gājušā Normunda Kindzuļa nelaimi politisko mērķu sasniegšanai.”

Lasiet arī: Mūžībā devies traģiskajos notikumos Tukumā cietušais Normunds Kindzulis

Jāatgādina, ka partiju apvienība “Jaunā vienotība” (JV) un “Attīstībai/Par!” (AP) sagatavojušas grozījumus Krimināllikumā, lai pastiprinātu personu kriminālatbildību par naida noziegumiem un labāk tos atpazītu.

Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins (JV) ir sagatavojis priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā, kuros piedāvāts skaidri definēt, ka par naida noziegumu atzīstamas arī tādas sabiedriski bīstamas un noziedzīgas darbības, kas veiktas personu seksuālās orientācijas dēļ.

Viņaprāt, likumā jābūt skaidrām un saprotamām normām, lai varētu ne tikai sodīt pārkāpējus, bet arī novērst naida noziegumus.

Jāpiebilst, ka minētie grozījumi Krimināllikumā tika iesniegti neilgi pēc traģiskā notikuma Tukumā, par kuru policija vēl joprojām veic izmeklēšanu, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus.

“Mēs, dabiskās ģimenes aizstāvji, jūtam apdraudējumu mūsu tiesībām arī turpmāk brīvi iestāties par tādu ģimenes modeli, kuras pamatu veido vīrieša un sievietes savienība. Lūdzam Jūs kā Tieslietu ministru darīt visu iespējamo, lai netiktu veiktas izmaiņas LR tiesību aktos, kas paplašina atsevišķu sociālo grupu priekšrocības un rada draudus vārda un ticības brīvības ierobežošanai,” pausts vēstules noslēgumā, kuru parakstījušas vairāk nekā 100 sabiedriskas organizācijas.

youtube icon
Abonēt youtube