Foto: Pixabay.com

No nākamā gada 1.aprīļa Jūrmalā iecerēts atjaunot iebraukšanas maksu 2 eiro apmērā visu gadu. Jautājums par caurlaižu režīma pagarināšanu 14.septembrī skatīts Transporta un mājokļu jautājumu komiteju sēdē, pēc tam to plānots virzīt lemšanai deputātiem domes sēdē 30. septembrī.

Šajā gadā kārtība vēl nemainās – no 1. oktobra līdz 1. aprīlim iebraukšana Jūrmalā būs bez maksas.

Noteikumus no 2022.gada 1. aprīļa iecerēts mainīt, lai mazinātu tranzīta plūsmu cauri Jūrmalas pilsētai un veicinātu apvedceļa – Ventspils šosejas – izmantošanu. Satiksme Jūrmalas pilsētā ik gadu kļūst intensīvāka, to rāda arī vasaras laikā iegādāto caurlaižu statistika: pārdoto vienas dienas caurlaižu skaits ik gadu pieaug. Savukārt ārpus vasaras sezonas palielinās tranzīta satiksme cauri pilsētai. Pašvaldības apkopotie statistikas dati rāda, ka, sākoties caurlaižu režīma periodam, tieši tranzīta satiksme cauri pilsētai samazinās par 24%.

Caurlaide visam gadam (365 dienām) maksās 180 eiro, kas ir 0,49 eiro dienā, pusgadam (180 dienām) caurlaide maksās 107 eiro, bet 270 dienām – 150 eiro.

Tā kā konstatēti daudzi gadījumi, kad braucēji vienreizējo caurlaidi aizmirst nopirkt iebraukšanas dienā un izrāda interesi par to samaksāt nākamajā dienā, tiek paredzēta jauna iespēja atļaut par vienas dienas caurlaidi samaksāt Jūrmalas e-pakalpojumu portālā arī līdz nākamās dienas beigām.

No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Ieņēmumi no caurlaižu režīma ir aptuveni 2,7 milj. eiro gadā. 2021.gadā ceļu remontos vien kūrortpilsētā plānots ieguldīt aptuveni 6 milj. eiro, pilsētas kopšanā un labiekārtošanā – 6,3 milj.eiro. Pilsētas kopējie ieņēmumi gadā ir aptuveni 93 miljoni eiro, līdz ar to ieņēmumi no caurlaidēm ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un pilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996. gada. Nodeva par iebraukšanu rudens un ziemas periodā Jūrmalā bija atcelta no 2013. gada rudens. Nodeva par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Automātiskā caurlaižu kontroles sistēma ieviesta 2017. gadā.

youtube icon
Abonēt youtube