Foto: Unplash.com

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu klientu apkalpošanu transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē un mazinātu administratīvo slogu, valdība otrdien, 28.septembrī, lēma precizēt Ministru kabineta noteikumus par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa.

Precizējumi prasībām transportlīdzekļu valsts tehniskajai apskatei atbilst labas pārvaldības principiem un veicinās ceļu satiksmes drošības uzlabošanos.

Jaunie noteikumi paredz optimizēt tehniskās apskates kārtību, neliekot transportlīdzekļa uzrādītājam vai vadītājam fiziski parakstīt tehniskās apskates protokolu. Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums, ka inspektors, izsniedzot tehniskās apskates protokolu, sniedz skaidrojumu par tiem trūkumiem un bojājumiem, kas jānovērš vai kuru dēļ transportlīdzekļa ekspluatācija ir aizliegta.

Tāpat ir veikti precizējumi, kas uzlabos satiksmes drošību, tostarp tiek precizēti kritēriji riepu protektora dziļumam ziemas periodā. Vērtēšanas kritēriji precizēti attiecībā uz lukturiem, amortizatoriem, virsbūves sastāvdaļām un dīzeļmotoru atgāzēm.

Jaunajā regulējumā noteikti gadījumi, kad iespējams saņemt ekoloģijas, drošības (ETMK) sertifikātu vai bīstamo kravu pārvadājumu (ADR) sertifikātu u.c. sertifikātu dublikātus bez transportlīdzekļa uzrādīšanas, tādējādi mazinot administratīvo slogu autopārvadātājiem, piemēram, kad transportlīdzeklim tiek nomainīts transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs vai īpašnieks.

Regulējumā precizētas prasības taksometru skaitītāju plombām (uzlīmēm) atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību.

youtube icon
Abonēt youtube