Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu piešķirt papildu finansējumu piemaksām tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas no šā gada septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās.

Finansiālais atbalsts kompensē papildu darbu saistībā ar testēšanas loģistikas, epidemioloģisko nosacījumu un darba organizācijas procesu nodrošināšanu šā mācību gada pirmajā semestrī, un tas paredzēts izmaksai izglītības iestādes administrācijas, tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam personālam, t.i. personām, kas atbildīgas par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu minēto pasākumu īstenošanai.

Atbalstam nepieciešamā valsts finansējuma apmērs aprēķināts 30% apmērā no izglītības iestāžu administrācijas (vadītāju, vietnieku, pārējo pedagogu un atbalsta personāla) viena mēneša atlīdzības fonda, kurā ietverta gan darba samaksa, gan darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi.

Paredzēts, ka 30% piemaksa izmaksājama divas reizes, tādējādi, kopējais piemaksas apmērs ir 60% no izglītības iestāžu administrācijas atlīdzības fonda.

Papildu finansējums tiek attiecināts uz:

• pašvaldību vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm, kas īsteno dienas un vakara izglītības programmas,

• pašvaldību un valsts profesionālās izglītības iestādēm,

• pašvaldību speciālās izglītības iestādēm (gan tām, kas nodrošina, gan arī tām, kas nenodrošina internāta pakalpojumus),

• privātajām vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm,

• Murjāņu sporta ģimnāziju,

• sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”,

• Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu,

• Kultūras ministrijas desmit izglītības iestādēm,

• Kultūras ministrijas divām pašvaldību skolām: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola” un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu,

• Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālo vidusskolu,

• Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu,

• SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”.

Aprēķinos par papildu finansējumu nav iekļautas izglītības iestādes, kuras īsteno neklātienes, tālmācības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, jo tajās epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšana saistīta ar atšķirīgiem pienākumiem.

Neklātienē un tālmācībā mācības nenotiek klātienē un nav nepieciešamības testēt izglītojamos, savukārt interešu un profesionālās ievirzes izglītībā testēšanu veic pamatizglītības programmas īstenošanas vietās.

Aprēķinā nav iekļautas arī ieslodzījuma vietās īstenotās izglītības programmas, kur izglītojamo testēšanu nodrošina pati ieslodzījuma vieta.

Par finansējuma sadali konkrētiem darbiniekiem izglītības iestādē ir atbildīgs izglītības iestādes direktors. Ja arī izglītības iestādes direktors ir iesaistīts šajos darbos, piemaksu nosaka skolas dibinātājs.

Finansējums saņēmējiem ir jāizmaksā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķišanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” var iepazīties MK vietnē.

Saistītās tēmas: izglītības iestādesskolēnu testēšana

youtube icon
Abonēt youtube