Pašreizējie dati liecina, ka blakusparādības pēc vakcīnas trešās devas, proti, pēc balstdevas vai pastiprinošās devas, ir līdzīgas reakcijām, kuras novērotas pēc vakcīnas pirmās vai otrās devas saņemšanas, skaidro Zāļu valsts aģentūra (ZVA).

Līdz 30.novembrim kopumā Latvijā ir saņemti 2 796 ziņojumi par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām. Līdz šim laikam vakcinācija veikta vairāk nekā divus miljonus reižu (2 270 977 reizes), ietverot vakcināciju ar pirmo, otro un trešo devu.

Saskaņā ar statistikas datiem par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām ziņo vidēji viens no katra tūkstoša vakcinēto.

Visbiežāk ZVA ziņo par vakcīnu lietošanas instrukcijās norādītām organisma reakcijām, piemēram, par sāpēm vakcīnas injekcijas vietā, paaugstinātu temperatūru, drebuļiem un nogurumu. Pilnīga informācija par visām iespējamām blakusparādībām ikvienam ir iekļauta pieejama lietošanas instrukcijās, kuras ir ZVA tīmekļvietnē  esošajā Zāļu reģistrā, ievadot vakcīnas nosaukumu.

No visiem Latvijā saņemtajiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem līdz 30.novembrim 619 ziņojumi jeb 22% ir klasificēts kā būtiski. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos ziņots par reakcijām, kuru dēļ veikta, piemēram, pacienta hospitalizācija vai ārsts to uzskatījis par medicīniski būtisku reakciju.

Taču tas nenozīmē, ka visos gadījumos ziņotie veselības traucējumi ir obligāti saistīti ar zāļu lietošanu, proti, ka ir apstiprināta blakusparādība. Lai to noteiktu, šie ziņojumi tiek rūpīgi izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tiek ievākta papildu informācija.

Latvijā līdz šim nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kas būtu ticami saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 saņemšanu. No ZVA saņemtajiem ziņojumiem par letāliem gadījumiem, kas notikuši vairāku dienu vai vairāku mēnešu laikā pēc vakcinācijas, 22 gadījumu vērtēšana ir noslēgta. Pēc šo gadījumu izvērtēšanas ir konstatēts, ka lielākajā daļā gadījumu nāve iestājusies nopietnu hronisku slimību dēļ. Dažos ziņotajos gadījumos letāla gadījuma iemesls bijis Covid-19 izraisīts abpusējs plaušu karsonis (pneimonija), citos – citas lietotās zāles.

ZVA aicina iedzīvotājus vispirms vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas vai jebkuru citu zāļu saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Ārsta pienākums ir ziņot par konstatētām zāļu, arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām ZVA.

Covid-19 vakcīnu ieguvumi joprojām ir krietni lielāki nekā to radītie riski, uzsver ZVA. Dati apliecina, ka blakusparādības, ko rada vakcīnas pret Covid-19, kopumā ir nesalīdzināmi vieglākas un retākas nekā Covid-19 simptomi un pati slimība, no kuras šīs vakcīnas pasargā.

Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, ZVA norāda, ka Latvija vienmēr ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem regulāri tiek publicēta ZVA tīmekļvietnē.

youtube icon
Abonēt youtube