Foto: Unplash.com

Lai mazinātu personu agresīvas izpausmes pret citiem sabiedrības locekļiem, Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 15.decembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, ar kuriem iecerēts noteikt administratīvo atbildību par agresīvu uzvedību.

Plānots, ka administratīvo atbildību varēs piemērot par agresīvu uzvedību, kas traucē citas personas mieru un ir saistīta ar draudiem radīt kaitējumu personas vai viņas tuvinieku veselībai vai dzimumneaizskaramībai, ja būs bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tik īstenoti. Plānots, ka par šādu pārkāpumu varēs piemērot naudas sodu no 14 līdz 100 naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība ir pieci eiro.

Tāds pats sods plānots arī mantisko interešu apdraudējuma gadījumā, ja ir bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt īstenoti, kā arī par personas uzmācīgu vajāšanu, kas izpaužas kā izsekošana, novērošana vai nevēlama, uzbāzīga un traucējoša saziņa.

Administratīvo atbildību plānots piemērot neatkarīgi no tā, vai agresija īstenota, komunicējot ar personu tieši vai attālināti, tostarp sūtot vēstules, publicējot informāciju sociālajos tīklos vai veicot citas darbības, kas vērstas uz nedrošības sajūtas radīšanu, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Plānots, ka administratīvo atbildību varēs piemērot neatkarīgi no mērķiem, kāpēc pret personu vērsta agresija. Tāpat nebūs nozīmes tam, vai agresīvas uzvedības iemesls būs saistīts ar personiskām nesaskaņām, profesionālo darbību vai ieņemamo amatu.

Lai grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā stātos spēkā, tie vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.

youtube icon
Abonēt youtube