Foto: Unplash.com

Latvijā 2021.gadā asinsdonoru atsaucība bijusi lielākā pēdējo desmit gadu laikā, liecina Valsts asinsdonoru centra (VADC) apkopotā informācija. Visā Latvijā pilnasinis ziedotas 56 438 reizes, kas ir par pieciem tūkstošiem reižu vairāk nekā gadu iepriekš.

Būtiski, ka 6 349 donori ziedojuši vairākas reizes gadā, savukārt 6 691 cilvēks asinis ziedojis pirmo reizi. Lai nodrošinātu nepieciešamos asins komponentus, donorus pieņem pastāvīgajās ziedošanas vietās galvaspilsētā un lielākajās reģionu slimnīcās, tāpat 2021.gadā VADC devies vairāk nekā 600 izbraukumos.

“Latvijas asinsdonoru kustība ir kā liela ģimene, kura vienmēr atsaucās un gatava sniegt atbalstu, ja kādam nepieciešama palīdzība. VADC komandas vārdā gribu teikt lielu PALDIES ikvienam, kurš nesavtīgi ziedo daļu no sevis, katrā donācijas reizē palīdzot glābt dzīvību trīs citiem cilvēkiem,” uzsver VADC direktore Egita Pole.

“Pērn donori ir bijuši ļoti atsaucīgi, taču arī pieprasījums no slimnīcām ir pieaudzis, un nemainīgi arī šogad daudzi pacienti gaidīs asinsdonoru palīdzību un atbalstu.”

Tādēļ aicinu ikvienu savā 2022.gada labo darbu sarakstā iekļaut asins ziedošanu!

“Aizvadītais gads bija viens no smagākajiem, kādu mūsu veselības aprūpe piedzīvojusi. Vissmagākajā brīdī asinsdonoru atbalsts ir vēl nozīmīgāks. Paldies gan par katru glābto dzīvību, gan kopumā veselības asinsrites uzturēšanu. Asins ziedošana arī šogad būs viens no ātrākajiem veidiem, kā palīdzēt mediķiem un līdzcilvēkiem,” akcentē veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

VADC lūdz visus donorus, gan pastāvīgos, gan arī tos, kas vēl domā par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā, arī 2022.gadā būt aktīviem un atsaucīgiem, lai varētu nodrošināt vajadzīgo atbalstu visiem pacientiem.

Līdz ar plānveida operāciju atsākšanos visās Latvijas slimnīcās, pieprasījums pēc asins komponentiem nemazinās.

Lai nodrošinātu visus pacientus ar nepieciešamajiem asins komponentiem, VADC turpina gaidīt visu asinsgrupu donorus un janvārī dosies 52 izbraukumos.

Tie plānoti: Limbažos, Jaunpiebalgā, Aucē, Kuldīgā, Ikšķilē, Ķekavā, Valmierā, Pļaviņās, Aizkrauklē, Lielvārdē, Jūrmalā, Cesvainē, Baltinavā, Demenē, Kaunatā, Rogovkā, Ludzā, Jēkabpilī, Lubānā, Viļakā, Madonā, Viļānos, Varakļānos, Ilūkstē. Pilns izbraukumu saraksts apskatāms VADC mājaslapā www.donors.lv.

VADC aicina donorus ziedot asinis kādā no pastāvīgajām asins ziedošanas vietām vai izbraukumos. Asinis drīkst ziedot gan pret Covid-19 vakcinēti, gan nevakcinēti iedzīvotāji. Visās ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi. VADC prioritāte ir rūpēties gan par VADC personāla, gan donoru drošību, kā arī nodrošināt drošus asins komponentus slimnīcām.

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju: personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.

Atpūtas diena

Darba likuma 74. panta sestā daļa paredz, ka darbiniekam pēc asins un asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības uz atpūtas dienu. Šādu atpūtas dienu parasti piešķir nākamajā darba dienā pēc asins nodošanas, taču drīkst izmantot arī vēlāk. Darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā. Piemēram, pelnīto papildu brīvdienu var pievienot darbinieka ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Tomēr ir jāņem vērā, ka atpūtas diena par konkrēto asins vai asins komponentu nodošanas reizi ir izmantojama ne vēlāk kā viena gada laikā pēc asins nodošanas dienas.

Šī paša Darba likuma panta trešajā daļā precizēts abos gadījumos (gan par laiku, kas nepieciešams, lai nodotu asinis, gan atpūtas dienu) izmaksājamās atlīdzības apmērs. Proti, ja darbiniekam ir noteikta laika alga, viņam izmaksā noteikto darba samaksu. Savukārt, ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, viņam izmaksā vidējo izpeļņu.

Ne vairāk kā piecas atpūtas dienas

Likumdevējs ir ierobežojis apmaksāto atpūtas dienu skaitu, nosakot, ka darba devējam ir pienākums apmaksāt ne vairāk kā piecas atpūtas dienas pēc asins vai asins komponentu nodošanas kalendāra gada laikā ar piebildi – ja darba līgumā vai koplīgumā nav noteikts lielāks apmaksāto atpūtas dienu skaits.

Tas nozīmē, ka Darba likumā ir noteiktas tikai minimālās prasības, kas darba devējam obligāti jāievēro. Taču darba devējs ir tiesīgs paredzēt labvēlīgākus noteikumus, nekā noteikts Darba likumā, un, piemēram, darba līgumā vai darba koplīgumā noteikt lielāku apmaksāto atpūtas dienu skaitu.

Tieši tāpat darba devēja iekšējos dokumentos var paredzēt situācijas, kad attaisnota prombūtne var būt ilgāka par laiku, kas nepieciešams, lai nodotu asinis ārstniecības iestādē.

Saistītās tēmas: asinsdonorsziedot asinis

youtube icon
Abonēt youtube