Valsts asinsdonoru centrs lūdz atsaukties visu grupu donorus. “Asins krājums ir kritisks un smagi slimiem pacientiem steidzami nepieciešama visu asins grupu donoru palīdzība.”

Dārgie Donori, ikvienam no jums ir iespēja kļūt par olimpieti!

Centra pārstāvji norāda, ka līdz ar straujo Covid-19 izplatību donoru skaits ir samazinājies, bet pieprasījums pēc asins komponentiem slimnīcās paliek augsts.

“Ja jūties vesels, lūdzu, šonedēļ atnāc un noziedo. Tas prasīs tikai 15 minūtes tava laika, taču trīs cilvēkiem tavs ziedojums, iespējams, būs izšķirošs, lai varētu sagaidīt pavasari,” lūdz atsaukties Valsts asinsdonoru centrs.

Darba likuma 74. panta sestā daļa paredz, ka darbiniekam pēc asins un asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības uz atpūtas dienu. Šādu atpūtas dienu parasti piešķir nākamajā darba dienā pēc asins nodošanas, taču drīkst izmantot arī vēlāk. Darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā. Piemēram, pelnīto papildu brīvdienu var pievienot darbinieka ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Tomēr ir jāņem vērā, ka atpūtas diena par konkrēto asins vai asins komponentu nodošanas reizi ir izmantojama ne vēlāk kā viena gada laikā pēc asins nodošanas dienas.

Jāpiemin, ka likumdevējs ir ierobežojis apmaksāto atpūtas dienu skaitu, nosakot, ka darba devējam ir pienākums apmaksāt ne vairāk kā piecas atpūtas dienas pēc asins vai asins komponentu nodošanas kalendāra gada laikā ar piebildi – ja darba līgumā vai koplīgumā nav noteikts lielāks apmaksāto atpūtas dienu skaits.

youtube icon
Abonēt youtube