Foto iegūts no Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapas

Sākoties pavasara sezonai, savvaļā atkal pieejams laksis jeb meža ķiploks, kas Latvijā ir reta un aizsargājama suga, un tā iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka savvaļā plūkt, griezt vai izrakt šo augu ir aizliegts.

Aizliegums neattiecas uz lakšiem, kas no legāli iegādātām sēklām vai stādiem izaudzēti mazdārziņos. Garšas, krāsas un izskata ziņā dobē izaugušie augi neatšķiras no īpaši aizsargājamiem savvaļniekiem, jo ir tā pati suga.

“Tā kā cilvēku izpratne par to, ko nozīmē daudz un maz, stipri atšķiras, savvaļas lakšus plūkt savām vajadzībām vai tirgot joprojām ir aizliegts. Dārzā izaudzētus lakšus ir atļauts tirgot, taču tirgotājiem jābūt gataviem pierādīt, ka zaļumi ir pašu audzēti, nevis plūkti savvaļā, ko iespējams izdarīt, uzrādot pašvaldības izsniegtu izziņu,” skaidro pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītājs Kārlis Lapiņš.

Lai kontrolētu šo aizliegumu ievērošanu, līdz pat maija beigām pārvalde pastiprināti uzraudzīs tirdzniecības vietas un arī lakšu audzes savvaļā.

Par savvaļā augušu lakšu plūkšanu vai realizāciju var tikt piemērots naudas sods: fiziskai personai līdz 700 eiro, savukārt juridiskai personai līdz pat 1 400 eiro. Pārkāpēji tiek pieķerti ik gadu. Gan par lakšu plūkšanu savvaļā, gan par to tirdzniecību iepriekš uzsāktas vairākas administratīvās lietas.

Reto un īpaši aizsargājamo augu aizsardzība ir ne vien pārvaldes, bet visas sabiedrības pienākums, un ikviens aicināts sekmēt šo augu pastāvēšanu un izplatību Latvijā. Par gadījumiem, kad tirgotāji nevar uzrādīt pašvaldības izsniegtu izziņu, lūdz ziņot pašvaldības policijai vai pārvaldei.

Laksis (Allium ursinum) aug ēnainos, mitros mežos, kur veido lielākas un mazākas audzes. Redzot lakšu audzes, kur augu vienkopus ir ļoti daudz, cilvēkos nereti rodas neizpratne par tā aizsardzības statusa pamatotību. Tomēr šādu, lakšiem piemērotu vietu, Latvijā kopumā ir ļoti maz, tādēļ atradņu aizsardzībai un saglabāšanai tiek veidoti mikroliegumi.

youtube icon
Abonēt youtube