Foto: Unplash.com

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) un iedzīvotājiem līdzdarbojoties, ar čeku loterijas starpniecību vairāk nekā divu gadu laikā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 4 miljoniem eiro.

Kopš 2019.gada 1.jūlija, kad pirmo reizi Latvijas vēsturē tika uzsākta VID rīkotā čeku loterija, iedzīvotāji tajā reģistrējuši 30,1 miljonu maksājuma dokumentu, t.i. čekus, kvītis, biļetes un rēķinus. No loterijā iesniegtajiem čekiem iegūtā informācija ļāvusi VID atklāt un novērst dažādus uzņēmēju pārkāpumus, kā arī panākt pilnīgāku saimnieciskās darbības ieņēmumu reģistrāciju kases aparātos – līdz ar to arī pilnīgāku nodokļu deklarēšanu.

Informācija, ko VID ik mēnesi saņem no loterijā iesniegtajiem čekiem, kvītīm, biļetēm un rēķiniem, palīdz atklāt pārkāpumus nodokļu ieņēmumu jomā, piemēram, VID nereģistrēto vai no uzskaites noņemto un tehniskajām prasībām neatbilstošu kases aparātu lietošanu, ieņēmumu neuzrādīšanu deklarācijās, nereģistrēšanos pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai “aplokšņu” algu riskus. Šie dati sniedz iespēju VID aprēķināt čeku loterijas tiešo fiskālo ietekmi jeb pienesumu valsts budžetā.

Apkopojot čeku loterijas datus par periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gadam 31.augustam, preventīvo pasākumu un tematisko pārbaužu laikā uzņēmēji pēc VID aicinājuma ir iesnieguši precizētas 1 727 deklarācijas, papildus deklarējot nodokļus 2 578 590 eiro apmērā.

Savukārt VID veikto 54 tematisko pārbaužu rezultātā piemērots naudas sods kopumā 26 925 eiro apmērā. Tādējādi, čeku loterijai norisinoties vairāk nekā divus gadus, tiešā ietekme no čeku loterijas uz valsts budžeta ieņēmumiem ir 2 605 515 eiro.

Līdztekus tiešajai fiskālajai ietekmei, VID novērtē arī čeku loterijas netiešo fiskālo ietekmi. Tas nozīmē, ka uzņēmumu klientiem aktīvāk pieprasot darījumu apliecinošus dokumentus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tiek panākta pilnīgāka saimnieciskās darbības ieņēmumu reģistrācija kases aparātos un līdz ar to arī pilnīgāka nodokļu deklarēšana.

Provizoriskā čeku loterijas netiešā fiskālā ietekme par laika periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam ir 1 479 320 eiro – 375 800 eiro loterijas pirmajā gadā un 1 103 520 eiro loterijas otrajā gadā. Loterijas otrajā gadā vislielākā netiešā ietekme vērojama veselības aizsardzības nozarē, mazumtirdzniecības nozarē, pārtikas produktu ražošanas nozarē un vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, nozarē. Tomēr jāņem vērā, ka čeku loterijas netiešās fiskālās ietekmes aprēķinos nav iespējams nodalīt Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos ieviesto ierobežojumu ietekmi.

Tādējādi, veicot gan čeku loterijas tiešās, gan netiešās fiskālās ietekmes aprēķinu, vairāk nekā divu gadu laikā ar čeku loterijas starpniecību budžeta ieņēmumi palielināti par 4 084 835 eiro.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka čeku loterija ir bijis praktisks palīgs nodokļu iekasēšanā, attaisnojot uz to liktās cerības.

“Piedaloties čeku loterijā, iedzīvotāji faktiski piedalās nodokļu iekasēšanas procesā, ļaujot salīdzināt izņemto kases lentu ar reāli notikušajiem darījumiem. Tāpat tas ļauj aktīvāk saņemt signālus par tiem dažādu pakalpojumu sniedzējiem un preču pārdevējiem, kuri joprojām cenšas neizsniegt čeku,” tā I. Jaunzeme.

Čeku loterija turpinās un ikviens ir aicināts tajā piedalīties, pieprasot darījumu apliecinošus dokumentus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē tā ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības uzvedības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā.

Čeku loteriju organizē VID, bet informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.

youtube icon
Abonēt youtube