Foto: Pexels

Eiropas Parlaments nolemj saglabāt ES digitālā Covid sertifikāta sistēmu vēl uz gadu – līdz 2023.gada jūnijam, informē EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Lai nodrošinātu ES pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties neatkarīgi no tā, kā attīstās Covid-19 pandēmija, EP plenārsesijā atbalstīja Pilsoņu brīvību komitejas lēmumu sākt sarunas ar dalībvalstīm par ES digitālā Covid sertifikāta sistēmas darbības termiņa pagarināšanu vēl uz 12 mēnešiem.

Līdztekus sertifikāta shēmas darbības termiņa pagarināšanai līdz 2023.gada 30.jūnijam izmaiņas arī ļautu dalībvalstīm piešķirt testēšanas sertifikātus, pamatojoties uz jauna veida antigēnu testiem.

EP nostāju plenārsesijā ceturtdien apstiprināja ar 432 balsīm par, 130 pret un 23 atturoties (ES pilsoņi) un ar 441 balsi par, 132 pret un 20 atturoties (trešo valstu pilsoņi).

Pārskatīšana pēc sešiem mēnešiem

EP deputāti lūdz Komisiju sešus mēnešus pēc shēmas pagarināšanas izvērtēt, vai tā ir nepieciešama un samērīga. EP deputāti vēlas, lai regulas piemērošanas periods būtu pēc iespējas īsāks, un to atceltu, tiklīdz to atļauj epidemioloģiskā situācija.

EP deputāti grozīja priekšlikumu, lai uzsvērtu, ka dalībvalstīm būtu jāizvairās no papildu ierobežojumiem sertifikāta turētāju pārvietošanās brīvībai, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Ja ierobežojumi tiek uzlikti, tiem jābūt nosacītiem, samērīgiem un pamatotiem Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un ES Veselības drošības komitejas jaunākajos zinātniskajos ieteikumos.

Sarunas ar Padomi, lai vienotos par sertifikāta pagarināšanu, var sākties nekavējoties, lai noteikumi tiktu ieviesti pirms pašreizējās sistēmas darbības termiņa beigām 30.jūnijā.

ES digitālo Covid sertifikātu izveidoja 2021.gada jūnijā, lai uz ierobežotu 12 mēnešu laikposmu atvieglotu brīvu pārvietošanos Eiropā pandēmijas laikā.

Saistītās tēmas: ES digitālā Covid sertifikātspandēmija

youtube icon
Abonēt youtube