Foto: Pexels

Trešdien, 18.maijā, darba ņēmēji un darba devēji ES Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā panāca vienošanos par vajadzību atzīt Covid-19 par arodslimību.

Vienošanās panākta veselības un sociālās aprūpes un mājprūpes nozarēs, kā arī pandēmijas kontekstā – nozarēs, kurās ir konstatēts uzliesmojums un kuras saistītas ar darbībām ar pierādītu inficēšanās risku.

Tāpat minētie dalībnieki arī atbalstīja ES arodslimību saraksta atjaunināšanu.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits norādījis: “Panāktā vienošanās ir spēcīgs politisks signāls, lai atzītu Covid-19 ietekmi uz strādniekiem un atzītu izšķirošo ieguldījumu, ko snieguši veselības nozarē un sociālajā aprūpē, kā arī citās darbvietās, kurās pastāv paaugstināts risks saslimt ar Covid-19, nodarbinātie cilvēki. Pamatojoties uz šo vienošanos, Komisija atjauninās savu ieteikumu par arodslimībām, lai veicinātu Covid-19 atzīšanu par arodslimību visās dalībvalstīs.”

Ziņojumā teikts, ka panāktā vienošanās ir svarīgs solis virzībā uz 2021.gada jūnijā Komisijas pieņemtā ES stratēģiskā satvara par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.-2027.gadam īstenošanu, kurā Komisija paziņoja, ka tā atjauninās Komisijas Ieteikumu par arodslimībām, lai līdz gada beigām ietvertu tajā Covid-19.

Satvarā izklāstīti galvenie pasākumi ES līmenī, kas nepieciešami, lai tuvākajos gados uzlabotu darba ņēmēju veselību un drošību. Viens no satvara galvenajiem transversālajiem mērķiem ir gatavības palielināšana jebkādām potenciālām veselības krīzēm nākotnē. Tas paredz arī atbalsta palielināšanu darba ņēmējiem iespējamu turpmāku Covid-19 viļņu laikā.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube