Foto: Kārlis Dambrāns/Flickr

Ministru kabinets otrdien, 11.oktobrī, atbalstījis finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, nepārsniedzot 660 299 eiro – nauda paredzēta iekšlietu dienestiem un Rīgas pašvaldības policijai par darbu pieminekļa demontāžas laikā Pārdaugavā, Uzvaras parkā.

No kopā piešķiramā finansējuma 621 982 eiro nepieciešami, lai segtu izdevumus saistībā ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākumos, kas saistīti ar okupācijas režīma slavināšanu un padomju režīma slavinošā pieminekļa demontāžu Uzvaras parkā, Rīgā, informē Iekšlietu ministrija.

Izdevumi veidojušies laika posmā no 9.maija līdz 5.septembrim un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto, kā arī Rīgas pašvaldības policijā nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, darba pienākumu izpildi nakts laikā un citiem ar minēto pasākumu saistītiem pienākumiem.

Finansējums paredzēts Valsts policijai 497 925 eiro apmērā, Valsts drošības dienestam – 27 035 eiro, bet Rīgas pašvaldības policijai – 97 022 eiro apmērā. Savukārt 38 317 eiro nepieciešami, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas radušies, nosakot Valsts policijā nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu.

Minētie līdzekļi tiks piešķirti no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Šā gada maijā un arī turpmākajos mēnešos, īpaši attiecībā uz Rīgā, Uzvaras parkā esošo pieminekli, sabiedrībā valdīja paaugstināta spriedze un bija iespējamas provokācijas un saasinājumi, ko pastiprināja arī Krievijas izraisītais karš pret Ukrainu. Tāpēc, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pie padomju un nacistisko režīmu slavinošiem objektiem, sākot no šā gada 9.maija virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika tika iesaistīti lieli Valsts policijas resursi, skaidro ministrijā.

Arī Valsts drošības dienesta amatpersonas īstenoja plašus, preventīvus pasākumus, gatavojoties pieminekļa demontāžai, kā arī nodrošināja situācijas uzraudzību un reaģēšanas gatavību pieminekļa demontāžas laikā.

Valsts drošības dienests kopš 2022.gada sākuma strādā paaugstinātas intensitātes apstākļos, kas ietver gan preventīvu gan reaģēšanas pasākumu īstenošanu visu publisko pasākumu kontrolei, kuri ir saistīti ar padomju režīmu slavinošo pieminekļu demontāžu.

Lasiet arī: Avīze: Putina tēvs bija spiests precēt māti, jo izdūris viņai aci

Savukārt Rīgas pašvaldības policija sniedza atbalstu Valsts policijai sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, slēgtās teritorijas kontrolē pieminekļa demontāžas laikā, bezpilota gaisa kuģa detektēšanā un lietvedības nodrošināšanā, transportlīdzekļu apstāšanās un strāvošanas aizlieguma kontrolē, īslaicīgas satiksmes slēgšanā un gājēju kustības ierobežošanā, kā arī cilvēku pulcēšanās uzraudzīšanā.

Ņemot vērā pastāvošos sabiedriskās kārtības un drošības traucēšanas riskus, it sevišķi Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī, vērtējot riskus citās pilsētās, Valsts policijas darbinieki arī turpmāk tiks iesaistīti darbā virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika.

youtube icon
Abonēt youtube