Foto: Kārlis Dambrāns/Flickr

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Krievijas Izmeklēšanas komiteja ir uzsākusi krimināllietas un pārbaudes par Saeimas pieņemto likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”, kā arī par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar minētā likuma izpildi.

Tādējādi nevar izslēgt, ka Krievijas Izmeklēšanas komitejas darbības var radīt riskus lēmumu pieņemšanā iesaistītajām amatpersonām, jo īpaši privāti ceļojot ārpus Latvijas valsts robežām, brīdina Ārlietu ministrija.

Ministrija ir oficiāli informējusi Krieviju, ka tās centieni paplašināti piemērot ekstrateritoriālo kriminālo jurisdikciju ir uzskatāmi par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās. Tie ir pretrunā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem. Latvija kategoriski iebilst pret Krievijas mēģinājumu īstenot tās nacionālo kriminālo jurisdikciju citas valsts teritorijā. Latvijai kā suverēnai un neatkarīgai valstij Krievijas tiesību akti nav saistoši. Latvijas spertie soļi atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām un aktuālajai starptautiskajai situācijai.

Ārlietu ministrija ir aicinājusi amatpersonas, kuras bijušas iesaistītas minētajā jautājumā, tajā skaitā arī tās, kuras šobrīd vairs neieņem amatus (ieskaitot vēlētos amatus), rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties ārvalstu braucienos ārpus ES un NATO dalībvalstīm. Apsverot iespējamu kādas valsts apmeklējumu, tajā skaitā arī tranzīta mērķiem, ministrija rekomendē izvērtēt to, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības un tiesiskā sadarbība ar Krieviju, kā arī cilvēktiesību aizsardzības līmeni šajā valstī.

Lasiet arī: Vāc parakstus par eletroenerģijas atslēgšanu Krievijas vēstniecībai Rīgā

Ja tomēr nepieciešams doties ārpus Latvijas, Ārlietu ministrija iesaka portālā latvija.lv reģistrēties Konsulārajā reģistrā, iepazīties ar konkrētās valsts ceļojuma brīdinājumu Ārlietu ministrijas mājaslapā un nodrošināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Latvijas pārstāvniecības, ja tāda ir attiecīgajā ārvalstī, kontaktinformāciju. Ārlietu ministrija vērš uzmanību, ka tās iespējas sniegt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās ārvalstīs var būt ierobežotas, jo īpaši valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības.

youtube icon
Abonēt youtube