Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Lielākā daļa jeb 83% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valstī nepieciešami darba tirgus regulējumi. Tas noskaidrots pagaidu nodarbinātības un darbā pieņemšanas uzņēmuma Biuro pasūtītajā iedzīvotāju aptaujā, kas veikta šā gada maija beigās.

Lai izpētītu darba tirgus situāciju Latvijā, Biuro nolēma vaicāt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokli, skaidrojot, kādus regulējumus būtu jāveic valstī, tādējādi uzlabojot nodarbinātības situāciju.

Lielākā daļa respondentu 28% norādīja, ka nepieciešams samazināt darbaspēka nodokļu slogu,

savukārt, 15% minēja, ka vajadzētu veidot apmācību programmas, kas pieejamas bez maksas, lai pārkvalificētos. Tik pat liela daļa aptaujāto 15% norādīja, ka valsts līmenī nepieciešams veidot īpašas programmas dažāda vecuma grupu iekļaušanai darba tirgū. Tomēr tikai 1% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka būtu jāpārskata pensionēšanās vecums, palielinot to un nodrošinot lielāku darbspējīgā vecumā esošu cilvēku skaitu.

Šādu atbildi visbiežāk norādījuši respondenti vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

“Kā viena no problēmām, kas rada būtisku ietekmi uz darba tirgu ir darbaspējīgo iedzīvotāju skaita sarukums un darbaspēka novecošanās, tāpēc varu piekrist iedzīvotāju viedoklim, ka nepieciešami uzlabojoši regulējumi un jaunas programmas dažāda vecuma grupu iekļaušanai darba tirgū,” pauž Biuro klientu apkalpošanas vadītāja Baiba Rozentāle, piebilstot, ka sabiedrības novecošanās politikas veidotājiem izvirza nemitīgi jaunus uzdevumus attiecībā uz nodarbinātību, darba apstākļiem, dzīves līmeni un labklājību.

Aptaujas rezultāti arī atklāj, ka tikai 1% iedzīvotāju uzskata, ka darba tirgū viss funkcionē pietiekami labi, tāpēc nav nepieciešami regulējumi. Tāpat 2% respondentu norādījuši, ka valsts līmenī nebūtu jāiejaucas darba tirgus regulēšanā, jo uzlabojumi notiks paši par sevi. Savukārt 7% aptaujāto uzskata, ka regulējumi nav vajadzīgi, jo valsts līmenī vienmēr viss tiek sarežģīts un birokratizēts, tādā veidā paužot neuzticību ierēdņu darba kvalitātei.

“Arī mēs ikdienas darbā, nodrošinot pagaidu nodarbinātības un darbā pieņemšanas pakalpojumus, saredzam vairākas problēmas tieši valsts līmenī, kur būtu nepieciešami uzlabojumi regulējumā, tomēr uzskatu, ka pašlaik situācija uzlabojas un darba tirgus joprojām atveseļojas pēc Covid-19 pandēmijas radītajām sekām,” saka Rozentāle.

Iedzīvotāju aptaujas ietvaros Biuro vaicāja arī iedzīvotāju viedokli par būtiskākajām darba tirgus problēmas, ar kurām nākas saskarties Latvijā strādājošajiem.

Respondenti uzskata, ka būtiskākā darba tirgus problēma ir pārāk zems vai neatbilstošs darba atalgojums, to norādījuši 73% respondentu,

savukārt, otra pēc iedzīvotāju domām lielākā problēma, kas ietekmē darba tirgu, ir darbinieku motivācijas trūkums, šo atbildi norādījuši 22% respondentu. Trešā populārā atbilde respondentu vidū bijusi sabiedrības novecošanās, kuru minēja 19% iedzīvotāju, kā arī slikta vadītāju attieksme pret darbiniekiem – 17%.

Lasiet arī: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jau gatavojas nākamajai apkures sezonai

Saistītās tēmas: Aptaujajauns regulējumsLatvijas darba tirgus

youtube icon
Abonēt youtube