Foto: Pixabay

Jūlijā peldūdens kvalitāte oficiālajās peldvietās atbilst prasībām un peldēties ir atļauts 58 peldvietās, arī Lubānas ezera peldvietā, Gaigalavas pagastā, kur zilaļģu savairošanās vairs nav novērota. Savukārt Rāznas ezera peldvieta “Lipuški” joprojām ir slēgta, kamēr peldvietas zonā norisinās būvniecības darbi. Būvniecības objektā peldsezonas laikā peldēties ir aizliegts, ziņo Veselības inspekcija.

Veselības inspekcijas speciālisti peldūdens paraugu analīzes oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ņēma 1. un 2.jūlijā. Laboratorijā tiek noteikti 2 mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu nūjiņu (Escherichia coli jeb E.coli) un zarnu enterokoku koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai un var liecināt par slimību izraisošo patogēno baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī. Savukārt vizuāli ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī zilaļģu savairošanās procesam.

“Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens atbilst prasībām, pie peldūdens kvalitātes rezultātiem tiks atzīmēts, ka peldēties ir atļauts. Savukārt, ja peldūdens kvalitāte neatbildīs prasībām, Inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Attiecīgo informāciju peldvietas apsaimniekotājam jāizvieto konkrētās peldvietas informatīvajā stendā. Ieteikums nepeldēties ir jāievēro jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta, bet aizliegums peldēties ir jāievēro visiem,” skaidro inspekcijā.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu ūdens kvalitāte”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

Kā zināms Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā no 15.maija pārbauda reizi mēnesī līdz peldsezonas beigām 15.septembrī.

Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 29. un 30.jūlijā.

Lai peldēšanās būtu droša, inspekcija atgādina peldvietu apsaimniekotājiem, proti, pašvaldībām par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības pienākumiem peldētāju veselības aizsardzības nodrošināšanai. Drošības prasības cita starpā paredz, ka peldvietu ūdens norobežojams ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem.

“Ja iespējams, izveido un norobežo peldēšanās sektoru bērniem ar dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm. Tāpat jāseko peldvietas gultnes reljefa iespējamām izmaiņām, raugoties, lai neveidojas bedres, neuzkrājas akmeņi, dūņas, un regulāri pārbaudāma gultne vai tajā nav stikli, vai citi priekšmeti, kuri var apdraudēt peldētāju drošību. Bez tam nodrošināma ērta pieeja peldvietai, kā arī piebraucamais ceļš operatīvajam transportam. Ja peldvietā netiek nodrošināta glābšanas dienesta darbība, peldētājiem labi redzamā vietā un saprotami, izvietojama informācija, ka glābšanas dienests nav pieejams un brīdinājums peldētājiem būt īpaši uzmanīgiem.”

Tāpat jābūt izvietotai informācijai par glābšanas dienestu kontaktinformāciju. Peldvietās, kurās nav glābšanas dienesta, ieteicams izvietot glābšanas inventāru, piemēram, glābšanas riņķus. Apraksts par drošas peldvietas vides aspektiem atrodams inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-drosibas-aspekti.

Lasiet arī: Viltotu smaržu veselības riska faktori: No galvassāpēm līdz aknu vēzim

Lasiet arī: Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina uz vasarīgiem pasākumiem Rīgā

Lasiet arī: Laimīgā diena: Pensionāre laimē miljonu eiro “Latvijas loto” momentloterijā

Seko mums arī Facebook,X, Instagram un Draugiem

 

Saistītās tēmas: peldēšanāspeldvieta

youtube icon
Abonēt youtube