Šodien Briselē sākas Eiropadomes samits, kurš norisināsies līdz 23.jūnijam.

Eiropadomes darba kārtībā ir seši jautājumu bloki: drošība un aizsardzība, nodarbinātība, izaugsme un konkurētspēja, migrācija, Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņām, “Digitālā Eiropa” un ārējās attiecības. Katrā no blokiem savu nostāju paudusi arī Latvija.

Iekšējās drošības jomā Latvija uzskata, ka svarīgi strādāt pie informācijas drošības un robežu un migrācijas pārvaldībā izmantoto informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanas. Latvija aicina Eiropas Komisiju (EK) pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem sadarbspējas uzlabošanai un tiesībaizsardzības iestāžu pieejas ES informācijas sistēmām vienkāršošanai un pielāgošanai operacionālajām vajadzībām.

Tāpat Latvija turpina atbalstīt ciešāku ES dalībvalstu sadarbību drošības un aizsardzības jomā, tai skaitā spēju attīstību un novērtē līdz šim paveikto ES-NATO sadarbībā un atbalsta tās tālāku padziļināšanu un paplašināšanu.

Savukārt nodarbinātības, izaugsmes un konkurētspējas jautājumos, Latvija piekrīt, ka nepieciešams turpināt aktīvi strādāt pie Vienotā tirgus stratēģiju īstenošanas atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem un vadlīnijām. Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Latvijai svarīgi tādi jautājumi kā datu ekonomikas potenciāla atraisīšana, t.sk. brīva datu plūsmas iniciatīva, kiberdrošības stiprināšana un tiešsaistes platformu atbildīguma veicināšana, lai uzlabotu interneta vidi un it īpaši mazinātu naida runas un propagandas izplatību.

Tikmēr migrācijas jautājumā Latvijai ir svarīga visaptverošas pieejas nodrošināšana ES migrācijas politikai, turpinot stiprināt ārējo robežu pārvaldību, veltot maksimālas pūles efektīvas atgriešanas politikas īstenošanai un sadarbības attīstīšanai ar galvenajām migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm.

Vienlaikus Latvija piekrīt, ka Eiropadomei atkārtoti jāapliecina ES apņemšanās ieviest Parīzes nolīgumu, kā arī atbalsta visaptverošu pieeju digitālajiem jautājumiem.

Tikmēr Eiropadomes 27 ES dalībvalstu formāta sanāksmē paredzēts apstiprināt procedūru lēmuma pieņemšanai par Lielbritānijā atrodošos ES aģentūru – Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Banku iestādes pārcelšanu. Latvija atbalsta piedāvāto procedūru lēmuma pieņemšanai par aģentūru uzņemošo dalībvalsti un neplāno izvirzīt savu kandidatūru iestāžu pārcelšanai uz Latviju.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube