Ministru kabinets šodien atbalstīja Valsts kancelejas izstrādātos grozījumus tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtībā, nosakot tiesību aktu projektu anotācijās plašāk raksturot to ietekmi uz tautsaimniecību, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī izvērtēt ietekmi uz konkurenci.

Iepriekš Valsts kanceleja informēja, ka grozījumi instrukcijā sagatavoti, lai pilnveidotu iekļaujamās informācijas apjomu un saturu tiesību aktu projektu anotācijās, kā arī lai precizētu anotāciju sagatavošanas kārtību, izstrādājot apvienotās tiesību aktu projektu anotācijas.

“Pastāv uzskats, ka, no vienas puses, tiesību aktu projektu anotācijas ir ļoti sarežģītas, nav uztverams to saturs un nav definēts tiesību akta projekta mērķis, un, no otras puses, nepietiekami tiek veikta analīze par tiesību aktu projektu ietekmi uz sabiedrību, tautsaimniecību un, jo īpaši, uz ekonomiku,” atzina Valsts kancelejā.

Tāpēc Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavoja grozījumus tiesību aktu ietekmes izvērtēšanas kārtībā, precizējot anotācijās iekļaujamās informācijas saturu un vienlaikus piedāvājot vairākus risinājumus, piemēram, ieviest tiesību aktu anotācijas kopsavilkums, ieviest iespēju saistītiem tiesību aktiem izstrādāt vienu apvienotu anotāciju, precizēt informāciju par ietekmes uz tautsaimniecību veikšanu, integrējot ietekmes izvērtējumā mazo un vidējo uzņēmuma testu un izvērtējot ietekmi uz konkurenci.

Ņemot vērā, ka tikai grozījumi projektā nevar risināt anotāciju aizpildīšanas un ietekmes izvērtējumu kvalitāti, Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošinās, ka apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem par ietekmes izvērtējumu veikšanu, izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu, atbilstības izmaksām un administratīvajam izmaksām, ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmējdarbību, mazo un vidējo uzņēmumu testu u.c. tēmām. Papildus Valsts kancelejas tīmekļvietnē ir pieejama tiesību aktu projektu anotāciju aizpildīšanas rokasgrāmata.

Grozījumi instrukcijā tieši attieksies uz visiem politikas veidotājiem tiešajā valsts pārvaldē – 13 ministrijām, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, jo šīs institūcijas ir atbildīgas par tiesību aktu anotāciju izstrādi. Netieši projekts ietekmē visu sabiedrību, jo grozījumi skar atspoguļoto informāciju tiesību aktu projektu anotācijās.

Jaunā kārtība stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube