Gandrīz trešdaļa jeb 29% darba ņēmēju Latvijā strādā virsstundas, liecina interneta personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia” aptauja par darba laika specifiku Latvijas uzņēmumos.

Vairumā gadījumu jeb 78% darba ņēmēju ir stingri noteikts darba laiks, bet gandrīz katrs ceturtais jeb 22% respondentu atklāja, ka viņu darba laiks ir brīvāka režīma.

Aptaujā secināts, ka stingrāks un noteiktāks darba laiks lielākoties ir tādās nozarēs strādājošajiem kā zinātne un izglītība, drošība un glābšanas dienesti, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs. Turpretī brīvāku darba režīmu biežāk atzīmēja, piemēram, informācijas tehnoloģiju, grāmatvedības un audita, kā arī mārketinga, reklāmas vai sabiedrisko attiecību nozarē strādājošie.

Arvien populārāka kļūst iespēja darbiniekiem strādāt attālināti. Pēc aptaujas rezultātiem 37% respondentu atzina, ka viņu darbavietā ir šāda iespēja, 43% darba ņēmēju strādāšanu attālināti nepiedāvā, bet katrs piektais jeb 20% atklāja, ka to nepieļauj darba specifika.

Noskaidrojot, cik stundas vidēji pilnas slodzes darbinieki pavada strādājot, neskaitot pauzes un ar darbu nesaistītas aktivitātes, secināts, ka gandrīz katrs otrais jeb 46% respondentu strādā no septiņām līdz astoņām stundām, bet katrs ceturtais jeb 25% atklāja, ka darbam velta mazāk nekā septiņas stundas. Turpretī 29% atzina, ka strādā vairāk nekā astoņas stundas vidēji darba dienā.

“CV-Online Latvia” pārstāve Krista Roziņa atzīmē, ka, vērtējot aptaujas rezultātus, jāņem vērā, ka darba stundas vēl neliecina par darbu efektivitāti un stundu skaitam nevajadzētu būt prioritāram.

“Daudz svarīgāk ir pievērst uzmanību, lai darba laiks nebūtu vien darbā pavadītais laiks, bet gan produktīva strādāšana, kas nozīmē efektīvu un uz rezultātu vērstu, pareizi saplānotu darbu, nosakot katra darba prioritātes, pieejamos resursus un izpildes termiņus. Jāatzīst, ka tikpat svarīgi kā pareiza darbu plānošana ir arī pauzes starp saspringtiem un intensīviem darbiem, ļaujot darbiniekam atvilkt elpu, atpūtināt prātu un sagatavoties nākamajam uzdevumam,” norāda Roziņa.

Aptaujā darba ņēmēji tika aicināti arī izteikt savu vērtējumu, cik svarīgs darbavietas izvēlē ir stingri noteikts vai brīvāks darba režīms. Puse no respondentiem atzina, ka pie līdzīgiem nosacījumiem priekšroka tiktu dota darbavietai, kura piedāvātu brīvāku darba režīmu, savukārt 16% respondentu labāk patīk stingri noteikts darba laiks, bet katrs trešais jeb 34% atzina, ka darba laikam nebūtu nozīmes, izdarot izvēli par labu kādam darba devējam.

Aptauja interneta vidē norisinājās no šī gada 24.oktobra līdz 6.novembrim. Kopumā tika aptaujāti 1398 respondenti no dažādām nozarēm.

Saistītās tēmas: LatvijaPētījumsvirsstundas

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube