Valdība šodien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”, kas paredz turpmāk pabalstu bērna uzturēšanai aizbildņiem noteikt līdzvērtīgā apmērā, kā tas ir audžuģimenēm.

LM norāda, ka aizbildnībā esoša bērna uzturam ir nepietiekams finansējums, kas neļauj nodrošināt aprūpē ņemtā bērna pamatvajadzības. Šobrīd pabalsta apmērs ir 45,53 eiro mēnesī par katru aizbildnībā esošo bērnu.

Līdz ar to paredzēts, ka no 2017.gada 1.janvāra pabalstu aizbildnim bērna uzturēšanai noteiks analoģisku minimālo uzturlīdzekļu apmēram, kādu ik mēnesi ir tiesības saņemt katram bērnam no katra sava vecāka.

Tas nozīmē, ka turpmāk katra aizbildnībā esoša bērna uzturam līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai šī summa būs 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, un no nākamā gadā tie būs 95 eiro. Savukārt bērniem no septiņu gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai – 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 114 eiro. Atbalsts audžuģimenēm jau šobrīd ir šādā apmērā.

Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Tas nozīmē, ka personai, kurai pabalsts piešķirts līdz 31.decembrim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās arī pēc 2017.gada 1.janvāra, VSAA no nākamā gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, nosakot to pēc jaunās sistēmas un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam.

Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apkopotajiem bāriņtiesu datiem, šī gada 1.janvārī Latvijā aizbildnībā bija 4620 bērni.

 


Foto: pexels

Saistītās tēmas: LMpabalstsUzturēšana

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube