Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments šodien rakstveidā izskatīs SIA “TV3 Latvia” prasību pret SIA “Lattelecom”

AT skatīs “Lattelecom” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru “Lattelecom” bija uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegt tās interneta televīzijas platformā retranslēt SIA “TV3 Latvia” programmu “TV3” bez spēkā esoša licences līguma.

“TV3 Latvia” ar prasību tiesā vērsās, norādot, ka atbildētāja nebija ievērojusi Autortiesību likumā noteikto un nenoslēdzot licences līgumu, kā arī, nesaņemot programmas izmantošanas licenci, paziņojusi par jauna pakalpojuma piedāvājumu – interneta televīziju, kur tiešraidē jebkuram interneta lietotājam kā priekšapmaksas pakalpojums ir iespējams redzēt televīzijas programmas, tostarp programmu “TV3”.

“Lattelecom” turpretim uzskata, ka, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu tā brīža redakcijā, tai nebija pienākums saņemt “TV3 Latvia” atļauju (licenci) televīzijas programmas “TV3” retranslēšanai.

Lietā izšķirams jautājums, vai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā televīzijas programmas retranslēšana interneta televīzijas platformā ir atzīstama par retranslēšanu, izmantojot kabeļtelevīziju, proti, vai uz interneta tīklā veiktu televīzijas programmas retranslēšanu ir jāattiecina obligātās retranslācijas (“must carry”) regulējums, kas likumā tiek attiecināts uz retranslēšanu kabeļtelevīzijā.

Tāpat lietā ir jautājums, vai minētais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma regulējums atbrīvo retranslēšanas veicēju no pienākuma saņemt retranslējamās programmas īpašnieka (turētāja) atļauju jeb licenci saskaņā ar Autortiesību likumu.

Saistītās tēmas: LattelecomProgrammastrīdsTiesatv3

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube