Ministru kabinets šodien uzdeva Finanšu ministrijai (FM) un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā un Sertificētu mediatoru padomi līdz šā gada decembrim īstenot pilotprojektu, lai izvērtētu alternatīvas strīdu risināšanas metodes – mediācijas – ieviešanas iespējas nodokļu strīdos.

Valdība šodien uzklausīja FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par “Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes – mediācijas – ieviešanas gaitu un rezultātiem”.

FM skaidroja, ka patlaban Latvijā izplatītākās alternatīvās strīdu risināšanas metodes ir apstrīdēšana, samierināšana, mediācija, mierizlīgums, arbitrāža, tiesībsargs, konferences, pārrunas, uzklausīšana un konsultācijas. Savukārt mediācijas loma strīdu risināšanā arvien pieaug. Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kurā konfliktējošās puses savstarpēji cenšas panākt strīda risinājumu ar neitrālas trešās personas starpniecību.

Patlaban Latvijā, izmantojot mediāciju, iespējams risināt civiltiesiskus strīdus, taču netiek liegts mediāciju izmantot arī citos tiesību sektoros, piemēram, administratīvajās un krimināltiesiskajās attiecībās. FM norāda, ka pēdējā laikā arvien biežāk izskan viedoklis, ka arī nodokļu strīdu risināšanā Latvijai būtu jāizmanto ārvalstu pieredze nodokļu mediācijā, tādējādi strīdus ar nodokļu administrāciju risinot ātrāk, nekā tiesājoties. Pēc ekspertu domām Latvijā mediāciju varētu izmantot, lai vienotos par strīda faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem pirmstiesas stadijā.

FM arī informēja, ka no 2014.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.janvārim ministrijā tika reģistrētas 150 vēstules, kurās lūgts izvērtēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbību, pieņemtos lēmumus un sniegt tiesību normu skaidrojumu. Izvērtējot iesniegto vēstuļu saturu, FM konstatēja, ka lielākā daļa no iesniedzējiem vēršas ministrijā, jo jautājumu nav spējuši atrisināt, sākotnēji vēršoties VID, vai arī VID nav pratis sniegt pienācīgu pamatojumu uzsāktajai darbībai, piemēram, pamatojumu uzsāktajam nodokļu auditam, kas līdz ar to rada nodokļu maksātajam sajūtu, ka pārbaude ir uzsākta formāli, ar mērķi apgrūtināt uzņēmuma attīstību.

Tāpēc FM norāda uz nepieciešamību izveidot papildu rīku jeb platformu neskaidrību normu piemērošanā apspriešanai un risināšanai, līdz ar to mediācijas ieviešana nodokļu strīdu risināšanā varētu pozitīvi ietekmēt FM darbību, samazinot gan apstrīdēšanas iesniegumu skaitu iestādē, gan administratīvo slogu, kas pašlaik tiek izmantots skaidrojumu sniegšanai.

FM arī norādīja, ka 2016.gada otrajā pusgadā tika veikts pilotprojekts par mediācijas ieviešanu nodokļu strīdu risināšanā. Tomēr pēc pilotprojekta tika secināts, ka patlaban nav lietderīgi virzīt regulējumu mediācijas kā alternatīvā nodokļu strīdu risināšanas procesa ieviešanai.

Tajā pašā laikā FM nolēma šā gada pēdējā ceturksnī atgriezties pie pilotprojekta īstenošanas, kā arī pirms pilotprojekta īstenošanas apspriest un pārskatīt kritērijus, kas tiks piemēroti mediācijas dalībnieku atlasei. Tāpat FM uzskata, ka pēc pilotprojekta realizēšanas nepieciešams izvērtēt tā rezultātus un tikai tad, ja pilotprojekts pierādīs šā mediācijas procesa ieviešanas lietderīgumu un nodokļu maksātāju interesi tā piemērošanā, būtu iespējams atgriezties pie citu jautājumu saistībā ar mediācijas procesa ieviešanu.

Valdība šodien uzdeva FM un sadarbības partneriem turpināt pilotprojektu.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube