Ministru kabinets otrdien konceptuāli atbalstīja Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi, bet konkrētāk par to tiks lemts pēc dažiem mēnešiem.

Šāda dienesta izveides termiņš vēl nav skaidrs, kā arī vēl nav zināms, kur ņemt līdzekļus iniciatīvas īstenošanai, tomēr šis jautājums tiks risināts.

Valdība uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, kas paredz Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu visā Latvijas teritorijā. Ziņojums tapa sadarbībā ar vairākām ministrijām, iestādēm, organizācijām, ārstiem un vecākiem.

PKC norādīja, ka, lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnam attīstās smagi psihiskie traucējumi vai nostiprinās antisociāla uzvedība, kā rezultātā bērns nonāk psihoneiroloģiskā slimnīcā, audzināšanas iestādē nepilngadīgiem vai sociālās korekcijas izglītības iestādē un turpina radīt veselības, sociālo un ekonomisko slogu tālākā dzīves laikā, nepieciešams veidot starpinstitucionālu tiešo valsts pārvaldes iestādi – Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu.

Dienests kalpotu pierādījumos balstītu selektīvās un terciārās profilakses aktivitāšu īstenošanai, iekļaujošas izglītības un speciālās izglītības atbalstam.

Nodrošinot atbalstu iekļaujošai un speciālai izglītībai, rosināts reformēt pedagoģiski medicīniskās komisijas tīklu, likvidējot komisijas pašvaldībās un tā vietā paplašinot Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētās valsts medicīniskās komisijas darbu jaunveidojamajā dienestā.

Vienlaikus dienestā sniedzams konsultatīvais atbalsts izglītības iestādēm un vecākiem bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iegūšanas procesā, nodrošināma bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības un atbalsta pasākumu īstenošanas uzraudzība, no valsts budžeta finansēta atbalsta personāla izglītības iestādēs darba koordinēšana, organizējamas intervences bērniem ar uzvedības traucējumiem izglītības ieguves procesā nolūkā veikt uzvedības korekciju.

Lai nodrošinātu Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienesta resursu un pakalpojumu pieejamību, starpinstitūciju sadarbības grupas ietvaros panākta vienošanās par integrēta Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienesta ar desmit struktūrām visā Latvijas teritorijā veidošanu.

“Nosakot struktūrvienību izvietojumu jāņem vērā pakalpojumu nodrošināšanas iespējas, administratīvas izmaksas, telpu piemērotību. Vienlaikus speciālistu darbā, kur tas iespējams, īstenojama mobilitāte, pakalpojumus nodrošinot iespējami tuvu nepilngadīgo dzīvesvietai vai izglītības iestādē,” skaidroja PKC.

Katrā no Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienesta struktūrvienībām plānoti trīs izglītības psihologi, speciālais pedagogs, logopēds, klīniskais psihologs, sociālais darbinieks, atkarību speciālists vai narkologs, psihiatrs, kā arī divi administrācijas darbinieki un papildus speciālisti bērnu antisociālas uzvedības profilaksei. Dienesta galvenie sadarbības partneri plānoti sadarbības grupa pašvaldībās bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, t.i., izglītības pārvalde, sociālais dienests, bāriņtiesa, policija, kā arī izglītības iestādes, ārstniecības iestādes reģionā, ģimenes ārsti un ģimenes ar bērniem.

Pēc PKC aprēķiniem, Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem izveidei nepieciešami 25,05 miljoni eiro.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: 13. Saeima.

Komentāri 0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Draugiem.lv pase
youtube icon
Abonēt youtube