Latvijā 2020.gada 1.ceturkšņa beigās bija 18,5 tūkst. brīvo darbavietu un, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, to skaits ir samazinājies par 10,2 tūkst. jeb 35,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Sabiedriskajā sektorā bija 7,9 tūkst. brīvo darbavietu, bet privātajā – 10,6 tūkst. Gada laikā sabiedriskajā sektorā brīvo darbavietu skaits palielinājās par 0,1 tūkst. jeb 1,5%, bet privātajā samazinājās par 10,3 tūkst. jeb 49,2%.

No visām Latvijā pieejamajām darbavietām (aizņemtajām un brīvajām kopā) 2% bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,7%, bet privātajā – 1,7%.

2020.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, aizņemto darbavietu skaits privātajā sektorā palielinājās par 1,2 tūkst. jeb 0,2%, bet sabiedriskajā – samazinājās par 1,2 tūkst. jeb. – 0,4%. Līdz ar to valstī kopā aizņemto darbavietu skaits palika nemainīgs.

No visām darbavietām visaugstākais brīvo darbavietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 3,2%, speciālistu pamatgrupā, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru pamatgrupā – 2,2%.

COVID-19 krīzes ietekmes rezultātā pieprasījums pēc darbiniekiem samazinājās visās galvenajās profesiju pamatgrupās, izņemot vadītājus. Visvairāk tas samazinājies kvalificētiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, speciālistiem, vienkāršu profesiju darbiniekiem, kalpotājiem un vecākajiem speciālistiem.

2020.gada 1.ceturksnī visaugstākais brīvo darbavietu īpatsvars bija ieguves rūpniecības nozarē – 12,6%, valsts pārvaldē – 6%, būvniecības nozarē – 3,3%, veselības un sociālās aprūpes nozarē – 2,7%, kā arī apstrādes rūpniecības nozarē – 2,4%.

No visām darbavietām reģionos 2020.gada 1.ceturksnī visaugstākais brīvo darbavietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 2,5% jeb 12,5 tūkst., savukārt zemākais – Zemgales reģionā – 1% jeb 0,7 tūkst.

Salīdzinot ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, Latvijā 2020.gada 1.ceturksnī bija visaugstākais brīvo darbavietu īpatsvars – 2% (Lietuvā – 1,1%, Igaunijā – 1,4%), bet visstraujākais brīvo darbavietu skaita kritums salīdzinājumā ar 2019.gada 1.ceturksni. Lietuvā brīvo darbavietu skaits gada laikā samazinājās par 21,5%, Igaunijā – par 25%, bet Latvijā – par 35,5%.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube