Politiskā partija PROGRESĪVIE pauž gandarījumu par Satversmes tiesas spriedumu, kas normu par garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeni 64 eiro mēnesī personai atzīst par neatbilstošu Satversmei.

Satversmes tiesa uzsvērusi, ka tālab, lai ikviens varētu dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai, sociālās palīdzības minimumam vajadzētu būt tādam, ka ikviens var nodrošināt sev pārtiku, apģērbu, mājokli un medicīnisko palīdzību – visu to, kas nepieciešams elementāras izdzīvošanas garantēšanai jebkuram cilvēkam -, kā arī izmantot savas tiesības uz pamatizglītību. Turklāt sociālajai palīdzībai ir jāgarantē personai iespējas piedalīties sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē, tādējādi ikvienai personai nodrošinot pilnvērtīga sabiedrības locekļa statusu.

Satversmes tiesa secināja, ka pirms apstrīdētās normas pieņemšanas Ministru kabineta rīcībā nav bijusi pamatota un argumentēta metode GMI līmeņa noteikšanai.

Šis ir vēsturisks spriedums. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijā pie varas ne reizi nav bijušas partijas, kas par savām prioritātēm uzskatītu iedzīvotāju sociālo labklājību un veselību, un to tagad ir apstiprinājis arī šis Satversmes tiesas spriedums. Tas ir nepareizi, ka tālab, lai valsts sāktu pildītu pienākumu pret saviem iedzīvotājiem, bija vajadzīgs tiesas spriedums,” norāda Viesturs Kleinbergs, partijas PROGRESĪVIE valdes loceklis un Sociālās politikas darba grupas līdzvadītājs.

Politiskā partija jau vairākkārt ir vērsusi valdības uzmanību uz to, ka minimālajiem ienākumiem (pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, sociālā nodrošinājuma pabalstam, minimālajai pensijai, apgādnieka zaudējuma pensijai, minimālajai algai u.tml.) jāatbilst faktiskajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem un jābūt sistēmiski noteiktiem un pietiekamiem cilvēka cienīgai dzīvei, nevis vienīgi izdzīvošanai.

“Minimālo ienākumu noteikšanai jābūt pamatotai ar ikgadējiem statistikas datiem par mājsaimniecībām, tos nosakot procentuāli no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas (ienākumu viduspunkta). Ar tiesībsarga Jura Jansona iniciatīvu ir radusies cerība, ka beidzot tiks novērsta ieilgusī netaisnība, ” pauž partijā.

“Arī COVID-19 laikā valsts sniegtais atbalsts iedzīvotājiem ir tikai kārtējais piemērs valdības vienaldzībai pret sociālajiem jautājumiem. Atbalsts valsts kapitālsabiedrībām līzingu maksājumiem par lidmašīnām tiek noformēts kā “pabalsti” un sociāla palīdzība. Taču atbalsts ģimenēm un bērniem ir haotisks un paredzēts tikai atsevišķām sociālajām grupām, bet lielākajai daļai tas ir līdzvērtīgs nullei. Sociālā atbalsta sistēma valstī jāsakārto kopumā, un cilvēkam ir jābūt pirmajā vietā,” uzskata V. Kleinbergs.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube