Piegružoto ceļmalu sakopšanai ik gadu tiek izlietoti vairāk nekā 580 tūkst. eiro, t.sk. autoceļu nodalījuma joslas sakopšanai 379 tūkst. eiro un sadzīves atkritumu tvertņu apkopei 204 tūkst. eiro, vēsta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU).

Norādot, ka pēdējo piecu gadu laikā atkritumu savākšanai no valsts autoceļiem ir izlietoti vairāk nekā 2,8 milj. eiro. Ik gadu izmesto atkritumu daudzums ceļmalās nesamazinās, kas liecina par ceļu lietotāju vienaldzīgo attieksmi vides piesārņojuma problēmu risināšanā un atkritumu īpatsvara samazināšanā.

“Ja iedzīvotāji atkritumus novietotu tiem paredzētajās vietās – mājsaimniecību noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu norādītajās vietās, tad atkritumu savākšanas izmaksas autoceļu uzturētājs varētu novirzīt lietderīgākiem autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, piemēram, turpat 260 km grants autoceļu veikt greiderējamās kārtas atjaunošanu, sakārtot autoceļu ūdens atvadi u.c. darbus,” komentē LAU pārstāvji.

Autoceļu nomalēs tiek izmesti plastmasas maisiņi, papīri, dzērienu un ēdienu iepakojumi, pudeles, kā arī iedzīvotāji nereti izmanto iespēju no mājsaimniecību atkritumiem atbrīvoties, tos atstājot pie atkritumu tvertnēm autobusu pieturvietās. Līdztekus tam ceļmalas tiek piegružotas arī ar būvniecības un lielgabarīta atkritumiem – azbesta šīferi, kuru nevar nodot parastā atkritumu poligonā, jo tie ir bīstamie atkritumi, kā arī būvgruži, vecas mēbeles, ledusskapji un televizori, kam savukārt ir paredzēti speciāli nodošanas punkti.

Atkritumu tvertnes tiek sakoptas, veicot autoceļu kopšanu – A uzturēšanas klases autoceļiem reizi nedēļā, B – reizi divās nedēļās un C uzturēšanas klases valsts autoceļiem – reizi mēnesī.

LAU aicina iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret vidi, nemēslot ceļmalās un sadzīves atkritumus izvest vai novietot mājsaimniecību noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumos norādītajās vietās.

Uzzināt vairāk par tuvākajiem atkritumu nodošanas punktiem var šeit.

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube