Pārtiku, kurai beidzies minimālais derīguma termiņš “Ieteicams līdz…”, varēs ziedot arī tieši gala patērētājiem, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādei vai citam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētam pakalpojuma sniedzējam, ja ar pakalpojumu tiek nodrošināta klientu ēdināšana vai iespēja lietot līdzņemtu vai nodarbību laikā pagatavotu ēdienu, otrdien, tā lēmusi valdība.

Ministru kabinets apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos noteikumus prasībām pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām.

Patlaban pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām var ziedot tikai organizācijām, kas nodarbojas ar labdarību.

Pārtika, kurai ir beidzies minimālais derīguma termiņš “Ieteicams līdz”, joprojām ir droši lietojams uzturā, ja ir ievēroti glabāšanas nosacījumi un nav bojāts tās iepakojums. Tādējādi tiks mazināts pārtikas daudzums, kas nonāk atkritumos, norāda ministrijā.

Noteikumi noteic produktu grupas, izplatīšanas veidu, laikposmu un kārtību, kādā atļauts izplatīt pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa “Ieteicams līdz…” beigām.

Noteikumu pielikumā ir noteiktas konkrētas produktu grupas, (milti, makaroni u.c.), ko pēc minimālā derīguma termiņa beigām norādītajā izplatīšanas laikposmā, piemēram, divus mēnešus, varēs nodot ziedošanai tieši galapatērētājam un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, kas nodarbojas ar labdarību, kā arī sociālās aprūpes iestādēm un pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, spēku zaudēs 2019.gada 18.jūnija noteikumi Nr.261 Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām.

MK noteikumi Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube