Šī gada 13.augustā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Finanšu ministrija (FM) uzsāka ikgadējās sarunas par plānotajām izmaiņām nodokļu ieņēmumos un pašvaldību finansējumā. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un finanšu ministrs Jānis Reirs.

Sarunās FM prezentēja piedāvāto risinājumu veselības obligātajai apdrošināšanai. Pārdalot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi veselības apdrošināšanas maksājumam, pašvaldību ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samazināsies par 140 milj. eiro jeb 10%, kas ir lielākais ieņēmumu samazinājums pašvaldību budžetos kopš 2009.gada, kad finanšu un ekonomikas krīzes iespaidā būtiski samazinājās nodokļu ieņēmumi.

LPS ieskatā par šo risinājumu jāturpina nopietnas diskusijas, jo jebkurām izmaiņām nodokļos un finansējumā pašvaldībām ir jābūt proporcionālam. Ja valstij uzlabojas nodokļu ieņēmumi, tad arī pašvaldībās tā jābūt.

Ieņēmumu samazinājums pašvaldībām par 140 milj.eiro ir ļoti būtisks un esošajā situācijā nesamērīgs. Salīdzinājumam, piemēram, tas ir tikpat daudz, cik visas pašvaldības kopā 2019.gadā ieguldīja sociālā atbalsta pasākumos (vairāk nekā 80 milj. eiro), tai skaitā dažāda veida pabalstos un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju (sociālās aprūpes centru, dienas centru, atbalsta centru u.c.) darbības nodrošināšanā (vairāk nekā 50 milj. eiro). Tāpat šī summa ir apmēram puse no kopumā nepieciešamā finansējuma pašvaldību bērnudārzu uzturēšanai.

Vienlaikus jāņem vērā, ka no nākamā gada pašvaldībām ir nepieciešams papildu finansējums lielāka garantētā minimālā ienākuma līmeņa un dzīvokļa pabalsta izmaksai, minimālas mēneša darba algas palielināšanai pašvaldību iestādēs, minimālās algas likmes paaugstināšanai no pašvaldības budžeta finansētajiem pirmskolas pedagogiem, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai, Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai un citiem pasākumiem.

Šobrīd IIN ir galvenais pašvaldību nodokļu ieņēmumu avots, tas veido 85% no visiem nodokļu ieņēmumiem, kurus pašvaldības var novirzīt funkciju izpildes nodrošināšanai.

Savienībā atzīmē, ka, pieņemot 2020.gada budžetu, jau tika samazināta pašvaldību ieņēmumu bāze, samazināt pašvaldību budžetā ieskaitāmo azartspēļu nodokļa daļa no 25% uz 5%, kā arī būtiski samazinot pašvaldību budžetā ieskaitāmo dabas resursu nodokļa ieņēmumu daļa.

Sarunās puses vienojās turpināt diskusijas jau augusta izskaņā, kā arī septembrī.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube