Brīdī, kad tuvs cilvēks ir palicis gulošs un īpaši kopjams, paliatīvās aprūpes pacientu tuvinieki nonāk emocionālā šoka stāvoklī un tiem ir jāpārkārto visa dzīve, saprotot kā atvieglot tā stāvokli, kurš nodrošinās klātbūtnes kopšanu, turklāt uz nezināmu laiku. Tomēr nereti saskaroties ar šādām situācijām emocionāls un psiholoģisks atbalsts ir nepieciešams pašiem tuviniekiem, kuri izjūt bezspēcību un nezina, kā rīkoties un palīdzēt savam ģimenes loceklim.

Situāciju arī sarežģī citas problēmas – personāla trūkums, finansējums, kā arī vietu nepietiekamība pacientiem. Tāpēc, lai veicinātu brīvprātīgo iesaisti paliatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā, biedrība Hospiss LV uzsāk apmācības, kurās varēs apgūt nepieciešamās zināšanas darbam ar paliatīvās aprūpes un hospisa pacientiem.

Lielākās problēmas attiecībā uz paliatīvās aprūpes saņemšanu mājās ir resursu trūkums – nepietiek ne finansējuma pakalpojumu nodrošināšanai, ne cilvēkresursu. Trūkst gan ārstu, gan medmāsu, gan aprūpes personāla, kas ne tikai nodarbotos ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, bet arī sniegtu sociālo un psiholoģisko atbalstu slimniekam un tuviniekiem.

Es uzņemos rūpes, bet palieku bez darba un sociālās garantijas…

Savukārt situācijās, kad tuvinieki paši mēģina uzņemties rūpes pār paliatīvās aprūpes pacientu, uzņemoties tā kopšanu mājas apstākļos, bieži tuvinieki nonāk izmisuma zonā. Rūpējoties par smagi slimo tiek zaudēts darbs, sociālās garantijas, aprūpētājs kļūst sociāli neaizsargāts, rodas finansiālas grūtības, kā arī situāciju sarežģī emocionālā spiedze un izmisums, kas saistīts ar zināšanu trūkumu un sajūtu, ka tuviniekam netiek sniegta labākā iespējamā aprūpe.

Hospiss LV vadītāja Ilze Neimane – Nešpora komentē: “Situācijās, kad tuvinieks paliek gulošs vai to dienas ir skaitītas palīdzība ir nepieciešama ne tikai pašam pacientam, bet arī tā tuviniekiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā no kuras, bez speciālām zināšanām un psiholoģiska atbalsta nav iespējami uzlabojumi.”

Smagi slimu pacientu kopšana ir gan fiziski, gan emocionāli smags darbs, kura veikšanai nepieciešama atbilstoša kvalifikācija. Tāpēc, lai veicinātu sabiedrības izpratni, kā arī kvalitatīva un ilgtspējīga brīvprātīgā darba izveidi un attīstību kā integrālu hospisa mājas aprūpes pakalpojuma daļu esam izstrādājuši un sertificējuši speciālu izglītības programmu darbam ar paliatīvās aprūpes un hospisa pacientiem. Mēs ticam, ka mūža nogale ir svarīgs posms cilvēka dzīves gājumā. Tāpēc mūsu pienākums ir maksimāli atvieglot šo dzīves daļu slimniekam, saglabājot viņa cieņu un ievērojot tā vēlmes un vajadzības”, skaidro Ilze Neimane – Nešpora.

Apmācības, kurās varēs apgūt nepieciešamās zināšanas darbam ar paliatīvās aprūpes un hospisa pacientiem

Programmas ietvaros ikvienam interesentam būs iespēja apgūt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas darbā ar paliatīvās aprūpes pacientiem. Tiks veikts darbs pie komunikācijas pamatprincipu un pamatiemaņu veicināšanas. Tāpat varēs apgūt saskarsmes psiholoģiju, krīzes intervenci, garīgo aprūpi, medicīniskos aspektus paliatīvās aprūpes un hospiss kontekstā.

Vienlaikus tiks sniegtas zināšanas par pacienta tiesībām un atbildību paliatīvajā aprūpē, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, par slimnieka ēdināšanu un apkārtējās vides izveidi mājās un citiem aspektiem.

Pirmā semināra sērija darbam ar paliatīvās aprūpes un hospisa pacientiem tiks uzsākta 5.septembrī.

Vairāk informāciju par atbalsta iespējām var iegūt ŠEIT.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube