Foto: Unplash.com

2020.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,5%, savukārt strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,3%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,1%.

Novembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu samazinājums metāla konstrukcijām un sīkajiem metāla izstrādājumiem, kā arī smiltīm.

Salīdzinot ar 2019.gada novembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 0,3%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,9%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,6%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,8%.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2020.gada decembrī tiks publicēta 2021.gada 28.janvārī.

Jāpiemin, ka 2020.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2019.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 36% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Pārskatu par būvniecības resursu cenām par novembri iesniedza 95,2% uzņēmumu, iesniegto datu apjoms un to kvalitāte būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem. Novembrī kopējais būvniecības izmaksu indekss atbilst statistikas pamatprincipiem un vispārīgajiem kvalitātes kritērijiem, norāda CSP.

youtube icon
Abonēt youtube