Foto: Pexels

Laikā no 2020.gada 2.septembra līdz šī gada 6.janvārim pie administratīvās atbildības saukti astoņi 13.Saeimas deputāti. Par to Saeimai trešdien, 7.aprīlī, ziņojumu sniedza Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņām no Sodu reģistra par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā un par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā pie administratīvās atbildības saukts deputāts Ilmārs Dūrītis.

Par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā administratīvā atbildība piemērota deputātiem Vladimiram Nikonovam un Inesei Voikai.

Tāpat administratīvā atbildība piemērota deputātei Janīnai Kursītei, kura noteiktā termiņā nav iesniegusi valsts amatpersonas deklarāciju, nav ievērojusi deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību vai deklarācijā norādījusi nepatiesas ziņas, bet deputātei Ievai Krapānei administratīvais sods piemērots par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi šajos procesos iesaistītā persona.

Savukārt deputātiem Gatim Eglītim, Regīnai Ločmelei un Jānim Urbanovičam administratīvā atbildība piemērota par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ja tas izdarīts vietās, kas apzīmētas ar ceļa zīmēm “Apdzīvotas vietas sākums” vai “Dzīvojamā zona”.

Iekšlietu ministrijas informācija liecina, ka deputātiem I.Dūrītim, G.Eglītim, I.Krapānei, J.Kursītei, V.Nikonovam, J.Urbanovičam un I.Voikai par pārkāpumiem piemērots naudas sods, bet deputātei R.Ločmelei – brīdinājums.

youtube icon
Abonēt youtube