Foto: Gunta Kūla

Ceturtdien, 13.maijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumus piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām, kā arī pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā.

“Iekšlietu dienestu amatpersonas sadarbībā ar pašvaldību policiju joprojām turpina uzraudzīt epidemioloģisko ierobežojumu izpildi, strādājot paaugstināta riska, stresa un sociālās spriedzes apstākļos. Esmu gandarīts, ka piemaksas saņem arī pašvaldību policisti, jo sadarbība ar mūsu dienestiem izveidojusies ļoti laba. Tomēr ceru, ka vīrusa izplatība ies mazumā, jo iekšlietu dienestiem – Valsts policijai un Valsts robežsardzei, ir jāpilda savi tieši pienākumi, kas jāveic neatkarīgi no Covid-19 ierobežojumu kontroles, – cīņa ar noziedzību, robežuzraudzība un citi. Ļoti ceru, ka sadarbībā ar sabiedrību, uzņēmējiem un citām nozarēm mums izdosies panākt vīrusa izplatības mazināšanos!” tā iekšlietu ministrs S. Ģirģens.

Piemaksu apmērs iekšlietu dienestu amatpersonām par vienu stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

Savukārt pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri veica virsstundu darbu, nodrošinot iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzību laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 7.februārim, apmaksātas virsstundas un piemaksa par nakts darbu. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām tiek kompensēti 75 procenti no aprēķinātās atlīdzības summas.

Pašvaldību policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību, veicot patrulēšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās – republikas pilsētās un novados.

Rīkojumu projektus sagatavoja un virzīja Iekšlietu ministrija, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām un pašvaldību policijas darbiniekiem.

Rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 850 741 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu piešķiršanu laikposmā no 2021.gada 1.marta līdz 31.martam iekšlietu dienestiem. No tiem Valsts policijai – 479 698 eiro, Valsts policijas koledžai – 13 412 eiro, Valsts robežsardzei – 349 781 eiro un Valsts robežsardzes koledžai – 7 850 eiro.

Savukārt, izdevumu kompensēšanai pašvaldību policijai rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 105 795 eiro apmērā, kas tiks pārskaitīts pašvaldību institūcijām.

youtube icon
Abonēt youtube