Foto: Unplash.com

Turpinot pakāpenisku pāreju uz drošas iepirkšanās vides ieviešanu tirdzniecības nozarē, valdība š.g. otrdienas, 18.maija, sēdē lēma atļaut atsākt klātienes darbu arī tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, esošajiem veikaliem, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

Lēmums stāsies spēkā pēc attiecīgo grozījumu publicēšanas Latvijas Vēstnesī (plānots, ka š.g. 20.maijā).

Ar atsevišķu ārēju piekļuvi (ārēju ieeju) tirdzniecības vietai saprotama apmeklētāju piekļuve no ārējas atklātas teritorijas, piemēram, ielas, pagalma u.tml. Attiecīgi šajās tirdzniecības vietās nav pieļaujama apmeklētāju plūsmas organizēšana, izmantojot vēl kādu citu papildu ieeju vai izeju, t.sk. nav pieļaujama tālāka apmeklētāja iekļūšana tirdzniecības centrā.

Tirdzniecības vietai ir jābūt konstruktīvi vai kādā citādā veidā norobežotai, lai apmeklētājs nevarētu nokļūt tālāk tirdzniecības centra gaitenī vai kādā citā tirdzniecības vietā, piemēram, aizslēdzot papildu izejas vai ieejas durvis, nolaižot ailes norobežojušas žalūzijas utt.

Līdz ar to pastiprinātas drošības apstākļos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji, darbosies tikai:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas;
 • veikali, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

Jāatgādina, ka pārējās tirdzniecības vietas lielajos tirdzniecības centros ir slēgtas. Vienlaikus atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.c.), bet nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos!

Lai neradītu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, t.sk. garu rindu veidošanos, iedzīvotāji aicināti:

 • veikalu apmeklēt pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu),
 • iepriekš pārdomāt nepieciešamos pirkumus,
 • plānot iepirkšanos ilgākam laikam uz priekšu,
 • veikalā uzturēties pēc iespējas īsāku laiku.

Tirgotājiem un pircējiem noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Detalizēti nosacījumi drošas tirdzniecības organizēšanai iekštelpās un ārtelpās noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Ar š.g. 18. maija sēdē apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.360 var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

youtube icon
Abonēt youtube