Foto: Unplash.com

Valsts vides dienesta (VVD) vides inspektori šogad arvien biežāk saskaras ar dažādiem pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē.

Visbiežāk pārkāpumi saistīti ar neatļautu transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Tāpat visā Latvijā krastu kāpu aizsargjoslā tiek kurināti ugunskuri un celtas teltis, ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām. VVD ir konstatējis arī dažādus pārkāpumus, kad tiek veikti būvniecības darbi bez VVD saskaņojuma – ēku pārbūve, atjaunošana vai jauna būvniecība, kā arī ceļu būvniecība Rīgas jūras līča kāpu zonā. Pārkāpēji veic darbības, nesaņemot VVD ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai tehniskos noteikumus.

Lūk, daži padomi, kas jāievēro Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē!

Transportlīdzekli novieto tam paredzētā vietā! Neizbraukā kāpas un pludmali!

Nenovieto automašīnu stāvēšanai krasta kāpu aizsargjoslās, ārpus vispārējas nozīmes ceļiem! Ar motociklu vai kvadraciklu nebraukā piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē! Tā tiek izpostīta trauslā zemsedze kāpu joslā.

Iegaumē! Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem piekrastes kāpu aizsargjoslā VVD vides inspektori var sodīt bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes!

• Ievēro ceļazīmes un pašvaldību izvietotās norādes!

Daudzviet Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ir izvietoti pašvaldību informatīvie stendi, uz kuriem sniegta informācija par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt šajā teritorijā.

Ugunskura kuršanai un telts vietai izvēlies tikai šim nolūkam iekārtotas vietas! Nemēslo, savāc aiz sevis atkritumus! Ja ir iespēja, pacel vismaz dažus citu atstātos atkritumus!

• Tikai saskaņoti publiskie pasākumi!

Atceries, ka publiskus sporta, izklaides vai atpūtas vai tml. pasākumus drīkst rīkot, tikai saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību. Ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – ar šīs teritorijas administrāciju.

Tāpat krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē nedrīkst novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus.

• Esi atbildīgs īpašnieks!

Ja būvē, tad likumīgi! Iegaumē – krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts celt jaunas ēkas un būves, paplašināt esošās, izņemot, ja tiek atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves, būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu. Šādiem darbiem obligāti jāsaņem VVD saskaņojums, un darbi var notikt tikai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.

Sezonas kafejnīcu, kā arī pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas sezonas būvju, kas nerada būtiskas ietekmes uz vidi, saskaņošanas procesā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pludmales labiekārtošanai un apsaimniekošanai paredzēto sezonas būvju būvniecībai pludmalē pilsētās un ciemos šobrīd jāsaņem tikai VVD saskaņojums. Šobrīd VVD iepriekš minētajām pagaidu būvēm neveic ietekmes sākotnējo izvērtējumu un neizsniedz tehniskos noteikumus. Minēto būvju būvniecība var notikt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos šim mērķim paredzētās vietās, un attiecīgajam pludmales posmam ir nodrošināta piekļuve.

Nenorobežo pieeju jūrai ar žogu vai kā citādi pludmalē un tauvas joslā, kā arī netraucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos!

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube