Foto: Unplash.com

Lai mazinātu mājsaimniecību izdevumus par energoresursiem, sadarbības sanāksmē atbalstīts priekšlikums piešķirt 80 eiro kompensējošu atbalsta maksājumu par laika periodu no janvāra līdz aprīlim.

Pabalsts attiecas uz:

  • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji;
  • speciālās valsts pensijas saņēmēji;
  • izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta;
  • izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši  vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;
  • atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
  • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēji;
  • personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte, vai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Lasiet arī: Martā plānots izmaksāt atbalstu 200 eiro apmērā par katru bērnu

Priekšlikumi nosaka kompensējoša atbalsta maksājuma izmaksu kā vienreizēju maksājumu martā, kompensējot janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešus, un nesadalot tā izmaksu vairākos maksājamos.

“Seniori, apgādnieku zaudējušas personas un personas ar invaliditāti, it īpaši tās personas ar invaliditāti, kurām ir ļoti smaga invaliditāte, saistībā ar straujo energoresursu cenu kāpumu šobrīd nonākušas sarežģītā situācijā – nespēju  veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības. Valsts pienākums savu iespēju robežās ir nodrošināt atbalstu šajā situācijā,” uzskata labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Provizoriski šādu atbalstu saņems 553 tūkstoši cilvēku, un tam nepieciešami 44 miljoni eiro.

youtube icon
Abonēt youtube